Tady jsem doma … 110. výročí narození Jarmily Novotné

23. září 1907 se narodila významná operní zpěvačka Jarmila Novotná. Její letošní výročí připadlo na sobotu a my, žáci i učitelé liteňské základní školy, jsme se také zapojili svým dílem do oslav, které mají připomenout životní osudy i celoživotní dílo této umělkyně.
S Litní pojily Jarmilu Novotnou vzpomínky na šťastné chvíle strávené v rodinném kruhu, ale také trpké zkušenosti s dvojím vyhnáním. Chtěli jsme našimi aktivitami přispět k osvětě, ukázat na to, proč můžeme být hrdí. Máme štěstí, že obec, v níž žijeme, patří k těm, které po staletí inspirovaly umělce. Chceme vědět víc, snažit se poznat i předat, co bude v našich možnostech, aby i následující generace nezapomněly.
A jak oslavy probíhaly?
V pátek i v sobotu byl den otevřených dveří v naší škole, který začal vernisáží výtvarných prací našich žáků. Práce byly instalovány ve všech patrech, jednalo se o kresby, malby, plastiky i prostorové objekty. V pátek 22. září jsme se sešli v 10 hodin před školou a zahájili zpěvem písně Ach synku, synku. Všechny nás přivítala paní učitelka Tereza Macourková a několik slov o výstavě pronesla paní učitelka Lenka Říhová. Slavnostního zahájení vernisáže výstavy se zúčastnili i hosté. Nechyběla starostka obce paní Šárka Marcínová, paní Ivana Leidlová ze sdružení Zámek Liteň a senátor Jiří Oberfalzer, který přednesl slavnostní přípitek a prostřihl pásku. Během pátku a soboty byl pestrý program nejen ve škole, ale zájemci také mohli navštívit Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné, kde se role průvodců dočasně ujali žáci deváté třídy. V parku čekala na příchozí procházka s mnoha zastaveními u jednotlivých stromů, výkladu se tentokrát zhostila děvčata ze šesté třídy.
Oba dny jsme měli velkou návštěvnost, také počasí nám přálo. Všichni si zaslouží velkou pochvalu, protože na přípravách i během obou dnů odvedli kus práce. Děkujeme všem sponzorům za příspěvky a poskytnutí prostor, bez jejich vstřícnosti a spolupráce bychom akci v takovém rozsahu nemohli uspořádat. Jsme rádi, že od návštěvníků jsme měli mnoho pozitivních ohlasů. To je pro nás ta největší odměna.
(Hana Havelková)

Příspěvek byl publikován v rubrice Akce, výlety. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.