Projektový den (školní rok 2016-17): Oslava Mezinárodního Dne Země

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969. První Den Země byl slaven v San Francisku. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie.Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. Pro první oslavu byl vybrán 22. duben  1970. OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
V naší škole tradičně Den Země připomínáme mnoha akcemi, každá třída si zvolí svůj program, snažíme se kombinovat poznávání přírody a její ochranu, také nějaký ten kilometr navíc si rádi projdeme. Letos jsme z provozních důvodu „slavili„ poněkud dříve, všechny třídy vyrazily do okolí ve středu 29. března. Ale počasí nám udělalo velkou radost, bylo krásně, sluníčko svítilo, zkrátka den jako stvořený k výletům.

Sběr, třídění a recyklace odpadků – 1. A, 1. B a 2. třída
Děti z 1. A, 1. B a 2. třídy se v letošním školním roce v rámci akce Dne Země zaměřily na sběr, třídění a recyklaci odpadků. Během celého školního roku využíváme různé předměty (kelímky od jogurtů, hliníková víčka, plastová víčka apod.) v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Postupně a pozvolna si děti uvědomují, že je možné jednu věc využít vícekrát a že předmět předem určený k vhození do koše může ještě udělat mnoho radosti například jako sluníčko, květina, stojánek na vajíčko nebo miska na osení. 
V
 úterý 28. března jsme navštívili sběrná místa v obci Liteň, žáci si zopakovali jak správně třídit odpadky do kontejnerů. Naše putování dále vedlo CHKO Český kras, kde jsme si v praxi ověřili poznatky z hodin prvouky. Počasí nám přálo a zbyla nám i chvilka na pohybové hry v přírodě.

Otevírání studánky – 3. A a 3. B třída
V letošním roce jsme se rozhodli věnovat „Den Země“ vítání jara, konkr. čištění studánky v blízkosti naší školy. Nejprve jsme se vydali směrem na Korno ke zdejšímu rybníku. Cestou jsme pozorovali kvetoucí rostliny v lesním podrostu – dymnivky, violky či jaterníky. Štěstí jsme měli i na obojživelníky – skokany a ropuchy. Naše hlavní zastavení bylo v Oboře u zdejší vyvěračky. Společnými silami jsme vyčistili studánku samotnou i její bezprostřední okolí. Následně si obě třídy zvolily královny a mohl začít symbolický obřad – otevírání studánky za přednesu zhudebněného textu B. Martinů. Děkujeme všem dětem, jejichž ruce pomohly zvelebit toto poutní místo.

Cesta na Višňovku – 4. A třída
Žáci 4. A s třídní učitelkou vyrazili od školy směrem na Višňovku. Cesta vedla přes Mramor a Šamor. V průběhu jsme pozorovali faunu a flóru. Zaujalo nás mraveniště, ptačí hnízda v keřích, okouzlily nás lány podléšek různých odstínů, krásné sasanky hajní a cestou nám zavoněly fialky. Na Višňovce jsme si opočinuli a zdolali zásoby jídla od maminek. V rámci výuky přírodovědy, kde právě probíráme společenstva na jaře, jsme si zopakovali probranou látku prostřednictvím otázek a diskuse. Den se nám vyvedl, počasí bylo výborné.

Jarní pěší výlet z Litně do Srbska – 5. a 7. třída
I když je teprve březen, a jak praví přísloví „za kamna vlezem“, vydali se liteňští páťáci spolu se sedmáky na opravdu jarní pěší výlet z Litně do Srbska. První kopeček sice někteří méně zkušení turisté okomentovali slovy „a dál už nejdu“, přesto po pár minutách odpočinku se vydali pod ochrannými křídly zdatných sedmáků dál. Cestou si všichni všímali nádherně rozkvetlé jarní přírody. Pan učitel Havelka se rozhodl všechny vyzkoušet a zadal první úkol – jak se jmenují ty krásné modré květiny? Následovala ostrá hádka mezi znalci: podléška, či jaterník? Obě odpovědi jsou samozřejmě správné. Za družného hovoru se šlo dále. Téměř na dohled Srbska se pan učitel rozhodl vyzkoušet všechny přítomné podruhé. Úkol zněl jasně: dva musí skákat přes jedno švihadlo. To ale ještě netušil, kolikrát nakonec on sám spadne do pověstné jámy. Všichni chtěli skákat ve dvojici jen s ním. Příjemně vyskákáni jsme pak pokračovali na nádraží v Srbsku. Poslední, zato nejdelší zkouška nás ale všechny teprve čekala. Náš vláček motoráček měl zpoždění víc jak hodinu. Ale kdo si počká, ten se dočká, a tak i my jsme nakonec všichni v pořádku dorazili zpět do Litně. (sedmáci a páťáci pod vedením Marie Husákové, Jiřího Havelky a Simony Štěpánové)

Cesta kolem Berounky – 9. třída
Žáci 9. třídy s třídní učitelkou vyrazili po oblíbené a turisty/cyklisty/bruslaři velmi oblíbenou a tudíž frekventovanou cyklistickou stezku, která vede z Berouna do Srbska. Ve středu dopoledne byla ovšem příjemně prázdná, občasný cyklista, sem tam rybář. A jedna třída mateřské školky v zelených reflexních vestičkách. Počasí výborné, probouzející příroda nabízela nádherné pohledy všemi směry. Žáci byli rozděleni do třech družstev a během pauzy v lomu Alkazar měli splnit tři úkoly. Do sáčku nasbírat přírodniny o hmotnosti 333g (výsledky 320g, 400g a 420g). Dále měli za úkol (nechat) vyfotit celou skupinu s co nejhezčím pozadím a poté se inspirovat k napsání básně něčím, co uvidí kolem sebe. Ze Srbska jsme do Litně jeli vlakem. Výlet se nám líbil.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Akce, výlety. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.