Jídelníček

Jídelníček od 21. do 25. října 2019
Jídelníček od 14. do 18. října 2019

Jídelníček od 7. do 11. října 2019

Jídelníček od 30. září do 4. října 2019
Jídelníček od 23. do 27. září 2019
Jídelníček od 16. do 20. září 2019

Jídelníček od 9. do 13. září 2019
Jídelníček od 3. do 6. září 2019

Seznam alergenů

 

Informace pro strávníky – alergeny

Podle směrnice EU 1169/2011 a vyhlášky ČR 113/2005 Sb.o způsobu označování potravin, je povinností jídelen od 13. 12. 2014 uvádět v jídelníčku jaké alergeny jídla obsahují. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Přehled stanovených alergenů s daným číslem je vyvěšen vedle jídelního lístku před jídelnou a na stránkách školy.
Přítomnost alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě pokrmů ve školní jídelně. Školní jídelna má pouze informační funkci. Každý strávník si přecitlivělost na daný alergen musí hlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě.
12. prosince 2014                                       
Miloslava Mandová, vedoucí školní jídelny