Vánoční akademie

Již mnoho let se příprava na Vánoce v naší škole neobejde bez tradiční Vánoční akademie. Žáci se svými učiteli připravují vystoupení, dívky a chlapci z 9. třídy se chopí rolí moderátorů večera a zajišťují technický servis. Představení bývá hojně navštěvováno.

Vánoční akademie 2017