Zájmové kroužky ve školní družině

Každý týden je v rámci školní družiny nabízeno několik kroužků. Zábavným a nenuceným způsobem se snažíme žáky zapojit do různých činností. Každý žák si tak v týdnu vybere, co ho zajímá a baví.  Kroužky jsou vždy přizpůsobeny počtu žáků a aktuálním podmínkám. Nově také využíváme interaktivní tabuli – aktivní panel.

Pondělí: Vědomostní kroužek

Ve vědomostním kroužku se zabýváme tématy, která žáky zajímají, povídáme si o Zemi,       historii, přírodě, sportu, volnočasových aktivitách, hudbě… Na konci kroužku je vždy připraven kvíz, kde se děti rozdělí do skupin a formou známých TV soutěží hrají vědomostní hru.

Vede: Lucie Mandová, Martina Eisová

Úterý: Přírodovědný kroužek

Cílem zájmového kroužku je rozvíjet v dětech zodpovědné chování, šetrné k životnímu prostředí a vést děti k úctě a lásce ke všemu živému. Děti v kroužku získávají jednoduchým, a přitom nezkresleným způsobem vědomosti o přírodě a jejím fungování. Dovídají se například o nenahraditelné funkci opylovačů i užitečných pavouků. Zábavnou formou si povídáme o chovu různých zvířat, ale také o bezpečnosti při kontaktu s nimi.

Vede: Romana Hendrichová

Středa: Šikovné ručičky

Práce s papírem, nůžkami, barvami a lepidlem. Střídáme různé techniky výtvarné činnosti, využíváme i přírodní materiály. Rozvíjíme fantazii a jemnou motoriku. Výrobky si děti po výstavě berou domů.

Vede: Martina Eisová

Čtvrtek: Sportovní kroužek

Snažíme se vystřídat všechny druhy sportu, přiblížit pravidla a alespoň vyzkoušet hru. Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových činností. Využíváme školní tělocvičnu, nebo pozemek za školou.  Trénujeme postřeh, rychlost a obratnost.

Vede: Mandová Lucie