Návštěva Zemědělského muzea

Ve středu 20. června se žáci šesté třídy vypravili na výlet do Prahy. Cílem bylo Zemědělské muzeum. Jedná se o instituci s dlouhou tradicí. Muzeum vzniklo v roce 1918 a svého současného sídla se dočkalo ve třicátých letech minulého století. Budova v Praze na Letné byla postavena ve funkcionalistickém stylu v letech 1937–39, společně se sousedním objektem Národního technického muzea. Dalších více než padesát let však sloužila zcela jiným než původním účelům. V současné době je postupně upravována tak, aby se vrátil její původní styl a bylo umožněno představit nové a moderní expozice. Ze střechy budovy je krásný pohled na Prahu. Cestou do muzea jsme si prošli Stromovku a zastavili se u metronomu, který odměřuje čas v místech, kde kdysi stál Stalinův pomník. Naše zpáteční cesta zase vedla okolo Bruselského pavilonu. Na závěr nechybělo občerstvení na Smíchovském Andělu. (Hana Havelková)

Rubriky: Akce, výlety | Napsat komentář

Výlet na Korno

Obě první třídy se ve středu 20. června vydaly na Korno. Záměrem bylo užít si poslední společné školní chvíle. Výlet nám připravila „Eva z Domečku“ a vedoucí naší školní jídelny „Radka Kalubová“. Tématem celého putování se stala záchrana pulců z rybníka na Korně, neboť je v současné době vypuštěn. Pohádkový příběh děti zaujal, a tak se vydaly sbírat hrnečky, které byly rozmístěny po celé trase. Vodník do nich bude moci přemístit pulce, a tak je zachránit.
U paní Kalubové nás čekalo milé přivítání a pro mne i překvapení! Děti si prohlédly malá housátka, kachňátka, kočičky i pejsky. Na závěr jsem byla předvolána před nastoupené děti a obdržela jsem dort k narozeninám. Se slzami v očích vzpomínám na tu jedinečnou chvíli. Děkuji všem dětem, Evě i Radce za krásně prožité dopoledne.
(Lenka Říhová)

Rubriky: Akce, výlety | Napsat komentář

2. květinový den aneb liteňské děti umí třídit odpad

V úterý 19. června se celá naše škola zúčastnila 2. květinové dne, který pořádala Eva Knopová z Domečku Hořovice. Start akce byl u školy a spolu s dvěma děvčaty z deváté třídy nás přivítal i kejklíř s ohromnými bublinami. Poté jsme se vydali na poznávací cestu Litní s několika zastávkami. Na každém stanovišti jsme si přečetli nejdůležitější informace týkající se třídění odpadu. Po příchodu na nádvoří nás čekalo i přezkoušení čerstvě nabytých vědomostí. Poté nás již čekalo mnoho zajímavých atrakcí v zámeckém parku. Nejdříve jsme absolvovali ptačí stezku. Zaujal nás sokolník se svými dravci. S kejklířem jsme se učili žonglovat a ovládat různé triky. Paní Kamila Kaasová si pro nás připravila myslivecké stanoviště. Děti zaujala improvizovaná hvězdárna a s nadšením pozorovaly oblohu. Děkujeme Hvězdárně Žebrák za mnoho zajímavých propagačním materiálů, které byly dětem poskytnuty. Velkému zájmu se těšila výtvarná dílna. Obratnost a odvahu si mohli všichni vyzkoušet na nízkých lanových překážkách. Na jednotlivých stanovištích pomáhali žáci deváté třídy s třídní učitelkou. Děkujeme všem, moc jsme si užili. Také počasí nám přálo.

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. květinový den aneb liteňské děti umí třídit odpad

Atletická všestrannost

Po dlouhých týdnech začalo pršet, tak proč nevyrazit na atletiku?  Ve středu 13. června ráno jsem zvažoval, zda to nevzdáme, ale předpověď slibovala mrholení a zázemí pěkné kryté tribuny mi dodalo odvahy. Děti se velmi těšily a bylo to znát i na nasazení, s jakým bojovaly. Ve startovním poli 18 školních týmů z celého okresu jsme získali hezké 10. místo za 280 bodů. Soutěž byla velmi vyrovnaná a pouze 12 bodů nás dělilo od 4. místa. Kluci i dívky přispěli stejným dílem 140 bodů. Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém a 3. až 5. třída i v hodu kriketovým míčkem. Děti většinou vyhrály svůj rozběh a ve skoku dalekém předváděly nadprůměrné výsledky. Dokonce Sára Hlinovská a Kuba Šejnoha získali maximálních 20 bodů za 390 a 402 cm. Házeli jsme však jen průměrně, což můžeme v příštím roce trochu vylepšit.
Velkou pochvalu za vzornou reprezentaci zaslouží : Samantha Krásná, Nela Trojanová, Karolína Rychtaříková, Tereza Pokorná, Sára Hlinovská, Tomáš Vančík, Lukáš Toth, Patrik Šteňo, Jakub Šejnoha a Zachariáš Hovorka. Na závěr bych rád poděkoval organizátorům za skvělý zážitek, který připravili pro všechny děti, i když podmínky byly obtížné. Zazávodit si na krásném atletickém stadionu je opravdu velký zážitek, což vám potvrdí všechny děti.
Výsledky: http://www.3zsberoun.com/view.php?cisloclanku=2018061801
Pozor list „Jednotlivci“ není opravený, ostatní jsou správně.

Rubriky: Soutěžíme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Atletická všestrannost

Keramická výstava

V pátek 15. června a v pondělí 18. června žáci naší školy navštívili výstavu keramické tvorby dětí, dospělých a seniorů. V rámci výstavy proběhla soutěž, kde se vybíralo z keramických výrobků, ale také z výtvarných prací na téma „Vodní svět“. Výběr nebyl opravdu vůbec jednoduchý. A jak to dopadlo? To se dozvíme na vyhlášení výsledků 26. června dopoledne v liteňském kině. Všem soutěžícím držíme palce! Vedoucí keramického kroužku Janě Krtkové děkujeme za pozvání a za krásné drobné keramické dárečky, které žáci obdrželi. (Dagmar Karlová)

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Keramická výstava

Za krásami jižní Anglie

V neděli 10. června se sešlo 20 žáků naší školy v Berouně, aby se vydali společně s žáky z Řevničova a Hýskova na zahraniční zájezd s CK Kristof do Anglie. Po nočním přejezdu nás přivítaly bílé útesy anglického pobřeží zalité ranním sluncem. (Celý článek)

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Za krásami jižní Anglie

2. květinový den v Litni

V úterý 19. června proběhne 2. květinový den v Litni s podtitulem „Liteňské děti umí třídit odpad“. Na organizaci se budou podílet žáci deváté třídy, kteří Evě Knopové z Domečku Hořovice pomohou obsadit jednotlivá stanoviště. V 8.15 hodin vychází na trasu první třídy, postupně je budou následovat žáci z vyšších ročníků. Ekologickou trasu budou žáci absolvovat centrem městyse Liteň, další program je připraven na nádvoří zámku a v zámeckém parku. 

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. květinový den v Litni

Vernisáž výstavy výtvarných prací

V pátek 15. června proběhla vernisáž výstavy, na níž se prezentovali žáci z výtvarného kroužku paní učitelky Mgr. Lenky Říhové. Od 15.00 hodin se v přístavbě naší školy se scházeli rodiče, příbuzní a kamarádi dětí. Jako na správné vernisáži nemohlo chybět šampaňské a drobné občerstvení. 
Výtvarné práce děti tvořily v průběhu celého školního roku. Vyzkoušet si mohly tradiční i méně známé výtvarné techniky. Nechyběla malba, kresba, vyškrabávání vosku, koláže papírové i textilní či interakce s uměleckým dílem. Velmi je bavila práce v libovolných skupinkách. Společné tvoření jsme si užili a těšili se z něj. (Lenka Říhová) 

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vernisáž výstavy výtvarných prací

Návrat z Anglie

V pátek 15. června v 15.30 hodin přijel ke škole autobus plný našich žáků, kteří od neděle putovali přes západní Evropu do Anglie, prohlédli si jižní pobřeží a po cestě domů se zastavili také v Londýně. O zážitky se s námi jistě v následujících dnech podělí.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrat z Anglie

Branný den

V pátek 8. června probíhal na naší škole branný den. Cílem bylo osvojit si dovednosti potřebné k zvládnutí mimořádných situací. Pracovníci Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem pro nás připravili několik stanovišť, na kterých si žáci vyzkoušeli základy první pomoci, formou hry si osvojili pravidla evakuace a dozvěděli se, co vše důležitého je třeba dát do evakuačního zavazadla. Na dalším stanovišti byli seznámeni s nebezpečím chemického ohrožení a nasadili si plynové masky. Na střelnici si vyzkoušeli svoji přesnou mušku a na stanovišti „POKOS“ (Příprava obyvatel k obraně státu) se děti převlékly do „maskáčů“ a přesvědčily se o své obratnosti v plazení a hodu granátem. Na stanovištích se vystřídaly postupně děti ze všech ročníků.
Více informací o programu naleznete na webových stránkách organizátorů.

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Branný den