110. výročí narození Jarmily Novotné

Žáci a učitelé liteňské základní školy se rozhodli připomenout 110. výročí narození světoznámé operní pěvkyně Jarmily Novotné. V rámci projektu nazvaném „Tady jsem doma – 110. výročí Jarmily Novotné“ se bude konat několik akcí. 
Nejdříve se chystáme seznámit s operou, navštívíme Lidice a během září proběhne několik zajímavých akcí. V pátek 22. září a v sobotu 23. září se koná den otevřených dveří v ZŠ spojený s vernisáží výstavy výtvarných prací inspirovaných životem a dílem Jarmily Novotné, prohlídka výstavy, muzea, liteňského zámku a parku.
Čtěte více
Informace o výtvarné výstavě
Plakát akce 
Tiskové zprávy: ŽENA-IN.CZ, BLESK.CZ, Mikroregion HORYMÍR, iDOBNET.cz
K našim aktivitám se připojilo několik subjektů, kteří nás podporují finančním darem, případně poskytnutím prostor. Senátor Jiří Oberfalzer věnuje Klubu přátel školy při ZŠ F. J. Řezáče Liteň na projekt „Tady jsem doma … 110. výročí narození Jarmily Novotné“ sponzorský dar ve výši 5 000,- Kč. Finanční dary jsme obdrželi od Středočeského kraje a od firmy Johnny Servis. Zámek Liteň a Městys Liteň s námi spolupracují při akcích formou poskytnutí prostor. Velké poděkování patří Klubu přátel školy při Základní škole F. J. Řezáče Liteň, z. s. za organizaci projektu.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 110. výročí narození Jarmily Novotné

Volnočasové aktivity

Průběžně je aktualizována nabídka volnočasových aktivit v menu „Volný čas“

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volnočasové aktivity

Logická olympiáda 2017

Přihlašte se do soutěže Logická olympiáda 2017. Registrace bude ukončena 30. září 2017.
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Nejedná se o znalostní soutěž, ale je založená na logických úlohách, ve kterých rozhoduje schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je vyhlášená pro pět kategorií – pro děti MŠ, žáky 1. ročníku ZŠ, žáky 2. – 5. ročníku, žáky 6. – 9. ročníku a studenty SŠ.
Zatím se letos do soutěže přihlásilo 10 našich žáků 1. – 5. ročníku.
Bližší informace o soutěži a registraci získáte na webových stránkách soutěže.

Rubriky: Soutěžíme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Logická olympiáda 2017

Hurá do opery!

S žáky 6., 7., 8. a 9. třídy jsme se v pondělí 11. září zúčastnili hudebně vzdělávacího programu s názvem Hurá do opery. Jedná se o projekt, který je určený školní mládeži a vychází z potřeby posílení vztahu populace k vážné hudbě. Primárně je určen pro děti mladšího školního věku, ale i starší žáky se, doufám, podařilo zaujmout. My se v letošním školním roce snažíme připomenou osobnost významné pěvkyně Jarmily Novotné, a to byl jeden z bodů našeho projektu.
Vybrali jsme českou klasiku – Rusalku a Prodanou nevěstu. Opery jsou zkráceny na asi 30 minut a doplněny hraným textem do dramatického celku představení. Z důvodu rekonstrukce budovy Státní opery se představení odehrálo v náhradních prostorách DDM na Vinohradech.
Cestou jsme se zastavili na několika zajímavých místech. Prohlédli jsme si budovu Českého rozhlasu, kostel Sv. Ludmily a památník bratří Čapků. Na Václavském náměstí jsme viděli pamětní desku Jana Palacha a Jana Zajíce a před nádražím pomník Thomase Woodrow Wilsona.
(Hana Havelková)

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hurá do opery!

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 14. září se konají třídní schůzky. Sejdeme se v 15.15 hodin u zadního vchodu do budovy školy. Po úvodu se rodiče s třídními učiteli rozejdou do kmenových tříd. 

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třídní schůzky

Naši prvňáčci spali poprvé ve škole

P1120336V rámci adaptačního kurzu měli žáci z prvních tříd možnost účastnit se pátečního programu a přespat ve škole spolu se svými třídními učitelkami a kamarády. Páteční program nabízel prostor pro orientaci a hry v přírodě, poznání bezprostředního okolí školy, zaměstnání zaměřená na rozvoj fantazie a kreativity a v neposlední řadě i jedinečnou návštěvu sakrální památky. Děti si prošly cestu do Obory po fáborcích, avšak musely plnit i zadané úkoly. Následovaly stavby domečků pro skřítky či drobný hmyz, děti si vytvořily indiánskou čelenku a vyvrcholením večera byla návštěva Kostela sv. Petra a Pavla v Litni. Kostelník pan V. Kliment nám umožnil vstup do objektu a pan učitel Krutský dětem zahrál na varhany. Večerní atmosféru kostela ještě podtrhla píseň „Ach synku, synku …“, jež pan učitel zmínil vzhledem k významné osobnosti Litně – operní pěvkyni paní Jarmile Novotné.
Moc děkujeme paní Kalubové a jejímu kuchařskému týmu za výbornou večeři, dále panu Klimentovi a panu učiteli Krutskému za úvodní řeč a noblesní hru na varhany. 
Další poděkování patří nejen dětem, které měly tu odvahu přespat ve škole a odloučit se od své rodiny, ale i rodičům. Sobotní úsměvy na tváři dětí i rodičů nás ujistily, že se akce vydařila.
(Lenka Říhová a Tereza Macourková)

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Naši prvňáčci spali poprvé ve škole

Pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Liteň Vás zve v sobotu 9. září do zámeckého areálu v Litni na oslavu 140. výročí založení SDH Liteň a tradiční akci Loučení s létem 2017 (8. ročník).

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka

Nábor malých fotbalistů

Fotbalový klub Liteň dává na vědomí rodičům a sportuchtivým dětem „Nábor malých fotbalistů“ pro ročníky 2007 – 2011.
Čtěte více

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nábor malých fotbalistů

Dramatický kroužek Liteňského pupíku

Spolek Liteňský pupík nabízí dramatický kroužek, který je určen pro děti od 8 do 14 let. Kurz je zaměřený na práci ve skupině (maximálně 12 dětí ve skupině). Setkání budou probíhat v Základní škole F. J. Řezáče vždy ve čtvrtek od 15.30 h, dvě vyučovací hodiny. Zahajujeme druhý týden v září 2017. Dramatický kroužek je zaměřen na práci s textem na základě vybraných literárních předloh, stejně tak na autorskou tvorbu vycházející ze vzájemné spolupráce a interakce dětí v dramaťáku a jeho vedení. V našem kroužku rozvíjíme lásku k divadlu všech forem i loutkovému, literatuře, hudbě a pohybu. Společně se budeme podílet na vzniku a dramatizaci představení, které představíme ke konci školního roku.

leták1Cena Dramatak_v01.inddkurzu na půl roku 1200 Kč

spolek Liteňský Pupík
v Babyce 30, 267 27 Liteň
IČO: 04522401
Hana Jůzlová, tel.: 602 298 645

 

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dramatický kroužek Liteňského pupíku

Školní rok začal

V pondělí 4. září jsme se sešli před školou. Počasí nám přálo, bylo trochu chladněji, ale sluníčko už o sobě dávalo vědět. Letos máme ve 13 třídách 251 žáků. Úvodem zazněla česká státní hymna, následoval krátký projev starostky městyse Liteň Šárky Marcínové. Mimo jiné přivítala novou paní ředitelku Mgr. Ivetu Černou a popřála jí, ať je v naší škole spokojená. Závěrem promluvila paní ředitelka a poté se již všichni žáci se svými třídními učiteli a učitelkami rozešli do kmenových tříd. Naši prvňáčci přišli i se svými rodiči, nechyběli dědové a babičky. Přejeme našim nejmenším, aby chodili do školy rádi a našli si kamarády. Ve školní jídelně jim chutnat určitě bude, máme dobré svačinky i obědy. 
Připomínáme všem žákům, že celý první týden proběhne výuka dle platných rozvrhů bez odpoledního vyučování. Nezapomeňte, došlo ke změně zvonění a začátek první hodiny je posunutý na 7.45 h. Je nutné, aby si všichni zájemci přihlásili obědy  a svačiny u paní Miloslavy Mandové a potvrďte si průkazky v ředitelně školy, probíhá také přihlašování do školní družiny.
(foto – facebook školy)

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní rok začal