SVČ DOMEČEK Hořovice

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2017/2018

DOMEČEK Hořovice, odloučené pracoviště Liteň nabízí pro školní rok 2017/2018 nový kroužek: TVOŘENÍ PRO RADOST A POTĚŠENÍ
Den a hodina
schůzek: středa 13.00 – 14.30 hodin
Pracoviště: ZŠ Liteň, třída
Zaměření: výtvarné
Pro koho: děti ZŠ
Vedoucí: Říhová Lenka, tel.: 601 590 997
1. schůzka: 27. 9. 2017 – ZŠ Liteň 13.00 – 14.30 hodin
Kapacita: 15 míst
Cena děti ZŠ: 2200,- Kč
Info: Kroužek je určen pro děti 1. stupně ZŠ. Pravidelná tvořivá setkání ve skupině spolužáků. Rozvoj a realizace vlastní fantazie. Na závěr školního roku se uskuteční výstava výtvarných děl.

Softball

Den a hodina schůzek: pátek 13.00 – 15.00 hodin
Pracoviště: ZŠ Liteň, tělocvična
Vedoucí: Tereza Macourková tel. 607 752 764, Lucie Boxanová
Cena: 3400,- Kč (včetně vybavení na hru)
Přihlášení: www.domecekhorovice.cz

POZVÁNKA NA AKCE:

Vážení rodiče a milé děti,
dovoluji si Vás pozvat na zářijové a říjnové akce pro děti:
TRADIČNÍ KARLŠTEJNSKÝ HALLOWEEN
– 23. září 2017 od 14.00 hodin v karlštejnském autokempu.
Program:
dlabání dýní (vlastní dlabací nářadí)
hádanková soutěž, pohádková trasa
výroba svíček, lapač snů, plstění, podzimní dekorace a další podzimní dílny –
podrobnosti v příloze
STRAŠIDELNÍ DISKOTAČENÍ V LITNI
7. října 2017 od 15.00 – 17.00 hodin v restauraci VE STÍNU LÍPY v Litni
Program:
soutěže s Hnátou Zelenou
karnevalový rej
vyhodnocení nejstrašidelnější masky

PLETENÍ KOŠÍKŮ
– 17. září 2017 od 9.00 hodin v Králově Dvoře Na zámku
– 21. října 2017 od 14.00 hodin v Litni (klubovna na náměstí) – leták akce

Za pracovníky DOMEČKU přejeme klidný a úspěšný rok všem dětem a rodičům.
Budeme se na Vás těšit ve Vašem volném čase.
S přáním pěkného dne
Eva Knopová

Webové stránky – SVČ Domeček Hořovice