Dramatický kroužek Liteňského pupíku

Spolek Liteňský pupík nabízí dramatický kroužek, který je určen pro děti od 9 do 14 let. Kurz je zaměřený na práci ve skupině (maximálně 15 dětí ve skupině). Naši zakládající skupinu tvoří již nyní 10 členů. Lze tedy přijmout maximálně 5 děti.  Setkání budou probíhat v Základní škole F. J. Řezáče a v kině Liteň vždy v pátek od 14:15 do 15:45, dvě vyučovací hodiny. Zahajujeme třetí týden v září 2019.
Dramatický kroužek je zaměřen na práci s textem na základě vybraných literárních předloh, stejně tak na autorskou tvorbu vycházející ze vzájemné spolupráce a interakce dětí v dramaťáku a jeho vedení. V našem kroužku rozvíjíme lásku k divadlu všech forem i loutkovému, literatuře, hudbě a pohybu.  Společně se budeme podílet na vzniku a dramatizaci představení, které představíme ke konci školního roku. Povedlo se nám odehrát již čtyři autorské divadelní inscenace. Poslední z nich se jmenovala „Bílý ostrov“, kterou jsme odehráli na festivalu v Poděbradech a poslední rozpracovanou hru „Domek na kopci“ čeká na podzim repríza. Před dvěma lety jsme se účastnili Dětské scény ve Strašení. Nabídli jsme zde naši autorskou hru „Měsíc na psa štěkal aneb kouzlíř“. Minulý rok jsme se zúčastnili divadelního festivalu v Poděbradech, kde jsme představili autorskou hru „Bílý ostrov“.
Hlavním cílem našeho snažení nebude ale závěrečná inscenace, ale v prvé řádě osobnostní rozvoj dětí za využití jejich přirozené kreativity. Kromě dramatických schopností budeme vést a motivovat děti k nadšení pro zodpovědnost a přijmutí role, pro spolehlivost, také otevřenost a tolerantnost. Děti se naučí pochopit, že práce je kolektivní dílo, jehož výsledek stojí a padá s každým jednotlivých členem a jeho přístupu k práci a ostatním.
V průběhu roku jsme organizovali několik divadelních dílen Kdo se skrývá pod maskou pod vedením BcA. Václava Bejtlera a výtvarné dílny s výtvarnicí Veronikou Hladišovou. Rádi bychom nabídli opět i tento školní rok dětem tři veřejné divadelní dílny.  V průběhu roku Vás budeme informovat.

Cena kurzu na půl roku 1200,- Kč

spolek Liteňský Pupík
V Babyce 30, 267 27 Liteň
IČO: 04522401

Hana Jůzlová, tel: 602 298 645
Mgr. Marcela Mourečková


leták1Dramatak_v01.indd