Dramatický kroužek Liteňského pupíku

Spolek Liteňský pupík nabízí dramatický kroužek, který je určen pro děti od 8 do 14 let. Kurz je zaměřený na práci ve skupině (maximálně 12 dětí ve skupině). Setkání budou probíhat v Základní škole F. J. Řezáče vždy ve čtvrtek od 15:30, dvě vyučovací hodiny. Zahajujeme druhý týden v září 2017.
Dramatický kroužek je zaměřen na práci s textem na základě vybraných literárních předloh, stejně tak na autorskou tvorbu vycházející ze vzájemné spolupráce a interakce dětí v dramaťáku a jeho vedení. V našem kroužku rozvíjíme lásku k divadlu všech forem i loutkovému, literatuře, hudbě a pohybu.  Společně se budeme podílet na vzniku a dramatizaci představení, které představíme ke konci školního roku.
Cena kurzu na půl roku 1200,- Kčleták1Dramatak_v01.indd

 spolek Liteňský Pupík
V Babyce 30, 267 27 Liteň
IČO: 04522401
Hana Jůzlová, tel: 602 298 645