Zvonění

Rozvrh vyučovacích hodin a přestávek

Dopolední vyučování
Hodina Vyučování Přestávky Doba přestávky
1. 7,55 – 8,40 8,40 – 8,50 10 minut
2. 8,50 – 9,35 9,35 – 9,50 15 minut
3. 9,50 – 10,35 10,35 – 10,40 5 minut
4. 10,40 – 11,25 11,25 – 11,30 5 minut
5. 11,30 – 12,15    
Polední přestávka
6.   12,15 – 13,05 50 minut
Odpolední vyučování
7. 13,05 – 13,50 13,50 – 14,00 10 minut
8. 14,00 – 14,45    

Změna dle novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky č. 256/2012 Sb. §1 odst. č. 5.

V Litni, 1. září 2013