Zápis do 1. ročníku

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 po ukončení řízení odkladu povinné školní docházky k 6. červnu 2017

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne
ve čtvrtek 12. dubna 2018, 13.30 – 18.00 hodin v budově školy.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
1. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a osobní dotazník žáka
– oba tiskopisy obdrží rodiče v ZŠ přímo u zápisu nebo si je mohou stáhnout na stránkách školy.
2. rodný list dítěte
3. doklad o trvalém bydlišti dítěte – občanský průkaz rodičů
4. 50,- Kč na razítko – jmenovku dítěte
5. u cizinců nutno předložit povolení k pobytu