Zápis do 1. ročníku

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 se koná ve čtvrtek 16. dubna 2020 v budově Základní školy v Litni. 
K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy (tzn., že dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let) a přinesou s sebou:
1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pas
3. rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Prezentace školy