Pedagogická rada, třídní schůzky

Pedagogické rady se ve školním roce 2018/2019 konají v termínech:

Třídní schůzky se ve školním roce 2018/2019 konají v termínech:

22. listopad 2018 v 16.00 hodin
25. duben 2019 v 16.00 hodin