Pedagogická rada, třídní schůzky

Pedagogická rada:
19. ledna 2017
11. dubna 2017
22. června 2017

Třídní schůzky:
20. dubna 2017