Klub mladého čtenáře

Ve škole zajišťuje organizační záležitosti týkající se nabídky knih z několika nakladatelství paní učitelka Mgr. Dagmar Karlová. Dětem pravidelně předává informace, nabízí katalogy a dohlíží na distribuci.