ŠD – září 2018

Co nás čeká v září

2. září si rodiče mohou vyzvednout a vyplnit zápisový lístek do školní družiny. Zápis bude probíhat ve školní jídelně v přízemí školy. Do ŠD se mohou přihlásit žáci od 1. do 5.tříd.

V září se budeme věnovat především pravidlům. Je potřeba prvňáčky seznámit a vyšším ročníkům připomenout pravidla ŠD, pravidla stolování ve školní jídelně, chování ve školní jídelně, na vycházkách a v okolí školy.  Pokud nám bude, přát počasí plánujeme vycházky na fotbalové hřiště, které využijeme k míčovým hrám. Dále máme k dispozici prostor za školou, který lze též využít ke sportovním, ale i odpočinkovým činnostem. Při nepříznivém počasí zavzpomínáme na prázdniny formou rozhovorů, pantomimy a výtvarných činností. Pro žáky ŠD je připravena návštěva  Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné s připomenutím slavných osobností působících v Litni. Dále se děti mohou těšit na pravidelné návštěvy místní knihovny s tipy na knihy k přečtení. Též máme možnost navštívit i nedalekou oboru s jeleny a daňky. Určitě nás nemine ani promítání oblíbených pohádek v rámci relaxační činnosti a do přípravy na vyučování jsme zařadili práci s interaktivní tabulí a logické hry na pc. Děti se mají rozhodně na co těšit.
V rámci školní družiny jsou opět připraveny následující kroužky:

  • Kroužek nezbedné tlapky, který procvičí dětem ručičky při různých pracovních činnostech, ale také dětem představí ty opravdové tlapky zvířecí.
  • Kroužek vaření, který bude pouze pro přihlášené žáky. Děti se naučí základní jednoduché recepty a součástí kroužku bude i pěstování bylinek a plodin, které lze v kuchyni využít.
  • Kroužek deskových her představí dětem nejrůznější deskové hry a jejich pravidla. Žáci si mohou donést i své deskové hry a představit je ostatním.

Všechny kroužky začínají od října 2019