Adventní dílny a trhy s rozsvěcením vánočního stromu

Od roku 2011 se před liteňskou školou objevuje v Adventu rozsvícený strom. Slavnostní akce k této příležitosti se naši žáci se svými učiteli zúčastňují jak kulturním programem, tak i nabídkou svých výrobků, které vyrobili v adventních dílnách. 
Adventní dílny a trhy s rozsvícením vánočního stromu 2018