Recitační soutěž

Tradice recitačních soutěží je na naší škole dlouhá. Za celou dobu naší aktivní účasti jsme zaznamenali mnoho úspěchů na okresní soutěži v Lochovicích a zúčastnili jsme se i krajských kol v Kolíně. S dětmi pracují vyučující českého jazyka v jednotlivých třídách, kteří dětem pomáhají s výběrem textů. Školní kolo soutěže se koná v lednu, nebo v únoru, termíny okresního kola jsou v prvních jarních dnech.

Školní rok 2016/2017
(21. 3. 2017) Okresní kolo recitační soutěže v Lochovicích
2. místo Kristián Komanec (5. třída) – postup do krajského kola

Články:
Okresní kolo recitační soutěže v Lochovicích
Školní kolo recitační soutěže