Recyklohraní

logo_recyklohrani_120Od školního roku 2010-2011 jsme zapojeni do projektu „Recyklohraní“. Garantem na naší škole je paní učitelka Lenka Říhová.
Jedná se o dlouhodobý školní projekt. Cílem je prohloubit znalost žáků oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení ve školských zařízeních v České republice.
Školy zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovězení otázek a úkolů týkajících se odpadové problematiky a za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob. Body  mohou ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny dle katalogu.
V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných či zábavných parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky.
Bližší informace k tomuto projektu a přihlašovací formulář do projektu naleznete na www.recyklohrani.cz

I v letošním školním roce 2019/2020 se naše škola zapojí do programu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“.
V loňském roce jsme za body získané zpětným odběrem pořídili 1 kus žíněnky do tělocvičny a 6 kusů basketbalových míčů.
Díky tomuto programu můžeme dětem zpestřit hodiny tělesné výchovy. Proto žádám všechny žáky i rodiče o pomoc se zpětným odběrem elektra i baterií. Děkuji. Lenka Říhová