Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy

Naše škola získala certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus. Jedná se o neziskovou organizaci, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.
Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.