Výuka

Umíme to (online procvičování školního učiva – Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematika, Programování, Zeměpis, Biologie, Chemie)

Vlastivěda, Zeměpis:
Vzdělávací hry Toporopa: Zeměpis Evropy

Seterra – soutěžní vzdělávací hra (Učte se o zemích, hlavních městech, oceánech, vlajkách a městech v Africe, Evropě, Jižní Americe, Severní Americe, Asii a Austrálii pomocí cvičení s obrysy map)

Vlastivěda, Dějepis:
Dějiny udatného českého národa (kreslený seriál pro děti o české historii)

Byl jednou jeden člověk (naučný kreslený seriál o významných událostech z historie lidstva až do současnosti)

Přírodověda, Přírodopis:
Byl jednou jeden život (francouzská animovaná pohádka o funkcích jednotlivých částí lidského těla)

Anglický jazyk:
Project Fourth Edition – level 1 (5. ročník)
Project Fourth Edition – level 2 (6. ročník)
Help for English
Anglické písničky pro děti (sbírka dětských animovaných písniček)

Informatika:
Studio Code.org (základy programování a algoritmizace)
Bobřík informatiky (informatická soutěž pro žáky, archiv testů)

Různé:
Dopravní výchova
Tonda Obal – dětské stránky o třídění odpadu
Databáze online pohádek a večerníčků pro děti