Kontakt

Název školy: Základní škola Františka Josefa Řezáče, Liteň, okres Beroun
Adresa: Sady Sv. Čecha 44, 267 27 Liteň

IČO: 71002715
IZO: 002050765
REDIZO: 600 043 053

Datová schránka: yprmk5k

Zřizovatel: Městys Liteň

Ředitel školy:
Mgr. Iveta Černá 
telefon: 311 684 220
e-mail: skola@zsliten.cz

Vedoucí školní jídelny: Miloslava Mandová
telefon: 311 684 374
e-mail: jidelna@zsliten.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD – Lucie Mandová
e-mail: mandova@zsliten.cz 

Výchovný poradce a metodik prevence – Mgr. Hana Havelková
e-mail: havelkova@zsliten.cz

Školní psycholog – Mgr. Simona Krutská
e-mail: krutska@zsliten.cz

Analytik a pověřenec pro ochranu osobních údajů – Jan Postl
GDPR Služby s.r.o.
+420 607 167 630
+420 226 257 010
www.gdpr-sluzby.cz
e-mail: jan.postl@gdpr-sluzby.cz