Sport

Naši žáci se pravidelně zúčastňují turnajů ve florbalu, fotbalu (McDonald Cup, Coca-Cola Cup), soutěže atletické všestrannosti, přespolního běhu apod.
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova ve druhém a třetím ročníku probíhá výuka plavání.

Školní rok 2016/2017
(10. 5. 2017) Okresní kolo – McDonald’s Cup
(4. 5. 2017) Okrskové kolo – McDonald’s Cup (Nervy drásající zázrak)
(21. 4. 2017) Lanové centrum Proud – Expedice Karakoram
(19. 4. 2017) Úspěch našich sportovců ve vybíjené na okresním kole – bronz z Hořovic
(5. 4. 2017) Historický postup – okrskové kolo ve vybíjené
(3. 3. 2017) Plavání