Školní družina

ŠVP pro školní družinu při ZŠ Liteň
Řád školní družiny při ZŠ Liteň

Zaměstnanci:
Vedoucí školní družiny: Lucie Mandová
Vychovatelé: Romana Hendrichová

Provoz:
ranní 6.30 – 7.25 h
odpolední 11.20 – 16.50 h

Možnosti odchodu:
11.20 – 13.00 h (kdykoliv)
13.00 – 14.30 h (v tomto časovém intervalu dítě není možné vyzvednout z důvodu vzdálení se od školy)
14.30 – 16.50 h (kdykoliv)

Doporučené vybavení:
• sportovní oblečení označené jménem(na venkovní činnosti) uložené v podepsaném sáčku na zdrhovadlo
• odpolední svačinka a pití

Možnosti platby (100,- Kč měsíc/žák):
• pololetně 400,- Kč (září – prosinec), 600,- Kč (leden – červen)
• jednorázově 1000,- Kč (září – červen)

Peněžité částky zasílat na účet 0364849339/0800.
Do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno dítěte, třídu, ŠD.
Mimořádně možnost platby hotově u p. Mandové.