Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání „Školní družina“
Řád školní družiny

Zaměstnanci:
Vedoucí školní družiny: Lucie Mandová
Vychovatelé: Romana Hendrichová, Martina Eisová, Jarmila Frajerová

Provoz:
ranní 6.30 – 7.25 h
odpolední 11.20 – 16.50 h

Možnosti odchodu:
11.20 – 13.00 h (kdykoliv)
13.00 – 14.30 h (v tomto časovém intervalu dítě není možné vyzvednout z důvodu vzdálení se od školy)
14.30 – 16.50 h (kdykoliv)

Doporučené vybavení:
• sportovní oblečení označené jménem (na venkovní činnosti) uložené v podepsaném uzavíratelném sáčku.
• odpolední svačinka a pití

Možnosti platby (100,- Kč měsíc/žák):
• pololetně 400,- Kč (září – prosinec), 600,- Kč (leden – červen)
• jednorázově 1000,- Kč (září – červen)

Peněžité částky zasílat na účet 0364849339/0800.
Do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno dítěte, třídu, ŠD (např. Jan Novák, 3. A, ŠD)
Mimořádně možnost platby hotově u p. Mandové.

MIMOŘÁDNÉ ODCHODY JE NUTNÉ HLÁSIT PŘEDEM (LÍSTEČKY S ODCHODEM, CELÝM JMÉNEM DÍTĚTE A PODPISEM RODIČE, NEBO SMS NA TEL. ČÍSLO 731 585 913)

Školní družina – informace pro školní rok 2019/2020