Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně a metodička prevence ve školním roce 2017-2018:
Mgr. Hana Havelková

Kontakty : 739 409 251, havelkova@zsliten.cz

Konzultační hodiny: po dohodě kdykoliv, středa a čtvrtek 12.20 – 13.00 (učebna 6. třídy)

Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Informace o zkouškách jsou dostupné na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Přijímací zkoušky
V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen.
Zahájení přijímacího řízení – přihláška
Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.
Více informací

Kam s ní(m) … aneb jak vybrat střední školu – odkaz na článek

Pravidla pro integraci dítěte s poruchami učení či chování

Vážení rodiče,
Máte-li jakoukoli pochybnost, či nejasnost, využijte nabízených kontaktů a spojte se se mnou. Ve spolupráci s třídním učitelem se pokusíme nalézt optimální řešení (PLPP, doporučení do PPP apod.) Chci vás informovat o nutných krocích, které souvisejí s integrací vašeho dítěte a jeho individuálním plánem. Po domluvě s třídním učitelem lze vypracovat také plán pedagogické podpory.
Vaše dítě bude zařazeno mezi integrované žáky, jestliže písemně požádáte o vypracování individuálního plánu. Můžete chodit do Pedagogicko-psychologické poradny, pod kterou spadá naše škola. Adresa je: Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr-Počaply, tel: 311 637 119, email: ppp.kraluvdvur@cbox.cz.  Můžete také zvolit jiné pracoviště PPP, například Hořovice.
Jak se objednat k vyšetření? Chcete-li se objednat na vyšetření v poradně, zavoláte tam (tel. 311 637 119, mail: ppp.kraluvdvur@cbox.cz) a domluvíte si termín. Měl by být informován třídní učitel, který musí připravit podklady pro poradnu. Škola vypracuje podklady pro integraci dítěte na základě vaší žádosti a zprávy z PPP.
Hana Havelková – výchovná poradkyně

Škola je zapojena do projektu NNTB – “Nenech to být”. Jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Je podporován MŠMT, na spolupráci se podílí Linka bezpečí. Systém je přístupný všem rodičům i žákům, vše je bezplatné a anonymní.
https://nntb.cz