Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně a metodička prevence ve školním roce 2018-2019:
Mgr. Hana Havelková
Certifikát o členství v České asociaci školních metodiků prevence

Kontakty : 739 409 251, havelkova@zsliten.cz

Konzultační hodiny: po dohodě kdykoliv, středa a čtvrtek 12.20 – 13.00 (učebna 6. třídy)

Informace o státních přijímacích zkouškách 

Informace o zkouškách jsou dostupné na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Přihláška

V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky, to platí i pro žáky pátých nebo sedmých tříd (lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole), v dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na předepsaném tiskopisu v termínu do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018.

Informace pro žáky 5., 7. a 9. tříd – přijímací řízení na SŠ a gymnázia

 

Pravidla pro integraci dítěte s poruchami učení či chování

Vážení rodiče,
Máte-li jakoukoli pochybnost, či nejasnost, využijte nabízených kontaktů a spojte se se mnou. Ve spolupráci s třídním učitelem se pokusíme nalézt optimální řešení (PLPP, doporučení do PPP apod.) Chci vás informovat o nutných krocích, které souvisejí s integrací vašeho dítěte a jeho individuálním plánem. Po domluvě s třídním učitelem lze vypracovat také plán pedagogické podpory.
Vaše dítě bude zařazeno mezi integrované žáky, jestliže písemně požádáte o vypracování individuálního plánu. Můžete chodit do Pedagogicko-psychologické poradny, pod kterou spadá naše škola. Adresa je: Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr-Počaply, tel: 311 637 119, email: ppp.kraluvdvur@cbox.cz.  Můžete také zvolit jiné pracoviště PPP, například Hořovice.
Jak se objednat k vyšetření? Chcete-li se objednat na vyšetření v poradně, zavoláte tam (tel. 311 637 119, mail: kraluvdvur@pppsk.cz) a domluvíte si termín. Měl by být informován třídní učitel, který musí připravit podklady pro poradnu. Škola vypracuje podklady pro integraci dítěte na základě vaší žádosti a zprávy z PPP.
Hana Havelková – výchovná poradkyně

Škola je zapojena do projektu NNTB – “Nenech to být”. Jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Je podporován MŠMT, na spolupráci se podílí Linka bezpečí. Systém je přístupný všem rodičům i žákům, vše je bezplatné a anonymní.
https://nntb.cz