Zájmové kroužky ZŠ

Název kroužku: Šachový kroužek
Vedoucí: Ing. Jiří Havelka, tel. 731 305 537
Místo konání: ZŠ Liteň, třída 3. A
Den a hodina schůzek: úterý 14.50 – 15.50
Délka trvání: 30 lekcí
Pro koho: děti od 2. ročníku ZŠ
Kapacita: 12 dětí
Cena: 800,- Kč
Přihlášení, dotazy: Ing Jiří Havelka, tel. 734 305 537, e-mail: havelka@zsliten.cz

Název kroužku: Počítačový kroužek
Vedoucí: Mgr. Helena Řezáčová, tel. 724 164 136
Místo konání: ZŠ Liteň, učebna PC, 2. patro
Den a hodina schůzek: pátek 13.05 – 14.35
Zahájení (1. schůzka): pátek 5. října 2018
Délka trvání: 28 týdnů á 90 minut
Pro koho: žáci 3. – 4. ročníku ZŠ
Kapacita: 12 dětí (min. 5)
Cena: 800,- Kč
Přihlášení, dotazy: Mgr. Helena Řezáčová, tel. 724 164 136, e-mail: rezacova@zsliten.cz
Info:
Kroužek zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s počítačem.
Cílem je naučit děti:
základnímu ovládání operačního systému,
pracovat s programy pro zpracování textu a grafiky,
používat internet, elektronickou poštu, 
základům programování za použití dětských programovacích jazyků např. Scratch, programovatelného robota – Ozobota