Zájmové kroužky ZŠ

Šachový kroužek

Vedoucí: Ing. Jiří Havelka
Místo konání: ZŠ Liteň (učebna 4. A)
Pro koho: žáci 2. – 9. ročníku
Kapacita: 20 žáků (min. 8 žáků)
Den a hodina schůzek: úterý 15.00 – 16.00
Délka trvání: 28 týdnů á 60 minut
Zahájení: 3. 10. 2017
Cena děti ZŠ: 500,- Kč/rok
Info: Kroužek zaměření na získání šachových znalostí a dovedností. Cílem je naučit děti pravidlům šachu a získání pozitivního vztahu k této hře.
Kontakt: tel.: 731 305 537, email: havelka@zsliten.cz

Počítačový kroužek

Vedoucí: Mgr. Helena Řezáčová
Místo konání: ZŠ Liteň (učebna PC, 2. patro)
Pro koho: žáci 3. – 4. ročníku
Kapacita: 15 žáků (min. 5 žáků)
Den a hodina schůzek: pátek 13.05 – 14.35
Délka trvání: 28 týdnů á 90 minut
Zahájení: pátek 6. 10. 2017
Cena: 600,-/rok
Info:
Kroužek je zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s počítačem. Cílem je naučit děti základnímu ovládání operačního systému, práci s programy pro zpracování textu a grafiky, používat internet, elektronickou poštu, základům programování za použití dětských programovacích jazyků např. Scratch, účast v informatické soutěži Bobřík informatiky.
Kontakt: tel.: 724 164 136  email: rezacova@zsliten.cz

Aerobic

Vedoucí: Mgr. Hana Havelková
Místo konání: ZŠ Liteň – tělocvična
Den a hodina schůzek: pondělí, čtvrtek 19.00 – 20.00 hodin
Cena: 20,- Kč za 1 lekci cvičení
Přihlášení: havelkova@zsliten.cz, tel. 739 409 251

Šikovné ručičky

Vedoucí: paní Jirmářová
Místo konání: ZŠ Liteň
Pro koho: žáci ZŠ (přednost mají ti, kteří již kroužek navštěvovali)
Kapacita: 15 žáků
Den a hodina schůzek: pátek 13.00 – 14.30 hodin
Cena: 500,- Kč/rok (včetně materiálu)
Přihlášení: třídnímu učiteli nebo v ředitelně školy