Soutěže 2019/2020

Předmětové soutěže
(16. říjen 2019) – Přírodovědný klokan – žáci 8. a 9. třídy

Online soutěže
(říjen 2019) – Logická olympiáda

Další soutěže a přehlídky