Školská rada

Školská rada pracuje ve složení:

Mgr. Lenka Jelenová
Mgr. Hana Havelková
Karolína Píchová

Zápisy z jednání:
Zápis z 1. jednání Školské rady ze dne 5. 12. 2018 – školní rok 2018/2019