Školská rada

Školská rada pracuje ve složení:

Mgr. Lenka Jelenová
Mgr. Hana Havelková
Karolína Píchová

Zápisy z jednání:

Školní rok 2019/2020
Zápis z 1. jednání Školské rady ze dne 1. 10. 2019 – školní rok 2019/2020
Zápis z 2. jednání Školské rady ze dne  7. 2. 2020 – školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019
Zápis z 1. jednání Školské rady ze dne 5. 12. 2018 – školní rok 2018/2019