Zaměstnanci školy

Jméno Funkce Email
Mgr. Iveta Černá ředitelka školy cerna@zsliten.cz 
Mgr. Ema Malá zástupkyně ředitelky školy  mala@zsliten.cz
Mgr. Lenka Říhová tř. učitelka 1. A  rihova@zsliten.cz
Mgr. Věra Horká tř. učitelka 1. B  horka@zsliten.cz
Mgr. Dagmar Karlová tř. učitelka 2. A  karlova@zsliten.cz
Mgr. Dagmar Linková tř. učitelka 2. B  linkova@zsliten.cz
Jarmila Frajerová tř. učitelka 3. tř.  frajerova@zsliten.cz
Mgr. Jana Husáková tř. učitelka 4. A  husakovaj@zsliten.cz
Mgr. Vlastimil Taraba tř. učitel 4. B  taraba@zsliten.cz
Mgr. Lenka Mlsová tř. učitelka 5. A  mlsova@zsliten.cz
Mgr. Helena Řezáčová tř. učitelka 5. B rezacova@zsliten.cz 
Mgr. Hana Havelková tř. učitelka 6. tř.  havelkova@zsliten.cz
Mgr. Jitka Klímová tř. učitelka 7. tř.  klimova@zsliten.cz
Mgr. Marie Husáková tř. učitelka 8. tř.  husakovam@zsliten.cz
Mgr. Marcela Duffková tř. učitelka 9. tř.  duffkova@zsliten.cz
Bc. Petra Seidlová učitelka  seidlova@zsliten.cz
Petr Krutský učitel  krutsky@zsliten.cz
Jaroslava Čampulová učitelka  campulova@zsliten.cz
Ing. Jiří Havelka vedoucí ŠD, učitel  havelka@zsliten.cz
Romana Hendrichová vychovatelka ŠD  hendrichova@zsliten.cz
Lucie Mandová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga 6. tř.  mandova@zsliten.cz
Simona Štěpánová asistent pedagoga 8. tř.  stepanova@zsliten.cz
Mgr. Simona Krutská školní psycholog  krutska@zsliten.cz
 Správní zaměstnanci
Miloslava Mandová vedoucí ŠJ  mandovam@zsliten.cz
Radka Kalubová vedoucí kuchařka  
Jana Klimtová kuchařka  
Hana Šlégrová kuchařka  
Helena Dvořáková školnice  dvorakova@zsliten.cz
Jitka Uhříková uklízečka  
Dagmar Tegtmajerová uklízečka