Přihlášení a odhlášení obědů

Přihláška ke stravování
Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři školní jídelny, podepíše také souhlas k inkasu u peněžního ústavu.
Přihláška ke stravování

Přihlášení a odhlášení obědů
Přihlášení a odhlášení obědů je možné osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny, telefonicky na telefonním čísle: 311 684 374, e-mailem: zs.liten.jidelna@seznam.cz vždy nejpozději den předem do 13.00 hodin. 
Neodhlášený oběd lze odebrat do přinesených nádob v době od 11.00 – 12.45 hodin pouze první den nepřítomnosti, poté je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována, náhrada za neodhlášenou stravu se neposkytuje.