Český jazyk pro třídu 6. A a 6. B

ČJ 6. AB – týden od 9. – 15. 6.

Tento týden posílám pracovní list, který je určen pouze pro žáky distanční výuky (žáci s prezenční výukou vypracovali ten samý PL ve škole při konzultacích). Je to letos předposlední úkol, tak se snažte.

Pracovní list – slovesa

Zadání domácích úkolů – český jazyk pro třídu 6. A a 6. B do 15. června 2020