Páťáci navštívili herní výstavu „Hry a hlavolamy“

Ve středu 19. září se obě páté třídy v doprovodu svých třídních učitelů zúčastnily již 24. ročníku herní výstavy „Hry a hlavolamy“ v Novoměstské radnici na Praze 2. V devět hodin žáci absolvovali workshop, na kterém měli možnost osahat si různé druhy hlavolamů všech obtížností. Přitom měli k dispozici dva zkušené asistenty, kteří případně poradili či pomohli s řešením. V dalších částech výstavy si děti vyzkoušely stolní společenské hry různých vydavatelů. Celý den tak děti strávily v duchu hesla J. A.  Komenského „Škola hrou“. Na závěr nechyběl nákup upomínkového hlavolamu či hry a občerstvení. Moc se nám to líbilo.
(Lenka Mlsová)

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Páťáci navštívili herní výstavu „Hry a hlavolamy“

Burza škol

Vážení rodiče žáků 9. třídy,
určitě již všichni přemýšlíte, jaké možnosti mají Vaše děti, jakou školu zvolit pro jejich další studium. Jednou z možností, jak získat informace, je návštěva veletrhu středních škol a učilišť, který se pod názvem Burza škol koná 10. října od 10.00 do 16.00 hodin v Kulturním domě Plzeňka v Berouně. Vstup zdarma. 
Další zajímavou možností je Schola Pragensis, která proběhne ve dnech 22. – 24. listopadu v Kongresovém centru v Praze. Plánujeme navštívit společně s třídou obě akce v rámci výuky, ale i pro Vás by návštěva mohla být inspirativní.
Leták – Burza škol
Schola Pragensis

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Burza škol

Oznámení

Vyzýváme všechny žáky, aby si zapomenuté věci z loňského školního roku vyzvedli do pátku 14. září 2018, po tomto termínu budou nevyzvednuté věci ze školy odvezeny.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení

Logická olympiáda

Přihlaste se do soutěže Logická olympiáda 2018 na www.logickaolympiada.cz. Registrace bude ukončena 30. září 2018.
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Nejedná se o znalostní soutěž, ale je založená na logických úlohách, ve kterých rozhoduje schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.
On-line základní kolo soutěže má šest kategorií:
Kategorie MŠ: mateřské školy
Kategorie A1: 1. třída ZŠ
Kategorie A2: 2. třída ZŠ
Kategorie A: 3. – 5. třída ZŠ
Kategorie B: 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Kategorie C: střední školy.
Nejlepší soutěžící v kategoriích A, B a C postupují do krajského kola a dále do finále na Pražském hradě.
Bližší informace o soutěži a registraci získáte na webových stránkách soutěže.

Rubriky: Oznámení, Soutěžíme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Logická olympiáda

Soutěžní výstava keramiky

Od 1. – 31. srpna probíhala v Muzeu berounské keramiky soutěžní výstava k 100. výročí republiky. Hlasovalo se ve třech kategoriích: děti jednotlivci, dospělí a dětský kolektiv. Vítěze vybrali svými hlasy návštěvníci výstavy. A liteňské keramice se opravdu dařilo. Děti z keramického kroužku, který pořádá ČTU – T.K. ZÁSKALÁK LITEŇ, získaly 1. místo se svým úžasným betlémem. Pozici nejvyšší v kategorii jednotlivců obsadila také zástupkyně liteňské keramiky Míša Krtková s kachlí T. G. Masaryka. Ceny si děti převzaly v sobotu 8. 9. 2018. Moc gratulujeme a dětem přejeme mnoho nápadů a pracovního nadšení do dalšího tvoření.
(Dagmar Karlová)

Rubriky: Soutěžíme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Soutěžní výstava keramiky

Zahájení školního roku

Letošní školní rok byl zahájen v pondělí 3. září 2018. Počasí nám tentokrát nepřálo a vytrvalý déšť nás všechny zahnal do tříd. Během první vyučovací hodiny jsme si řekli nejdůležitější informace, rozdali si rozvrhy hodin a seznámili se s programem na úterý 4. září, kdy ve třídách zůstanou třídní učitelé po celou dobu vyučování. Od středy 5. září se chystáme pracovat podle platných rozvrhů bez odpoledního vyučování. Od úterý mohou přihlášené děti chodit na svačiny a obědy do školní jídelny, také družina je v provozu. Od pondělí 10. září probíhá vyučování včetně odpoledního bloku dle rozvrhu. 

Naše milé prvňačky, milí prvňáci,
doufáme, že jste se prvního školního dne nemohli dočkat stejně jako my, vaše třídní učitelky. V pondělí 3. září Vás čekal velký den, první cesta do školy. Sešli jsme se ve třídách, kde jsme si řekli všechny důležité věci. Rodiče Vás přihlásili do družiny a na obědy. Doba vyučování se bude prodlužovat, na školu si budete postupně zvykat. V úterý a ve středu se budeme učit první dvě vyučovací hodiny a skončíme v 9.25 hodin. Od čtvrtka již vyučování probíhá podle rozvrhu. Na vyučování každý den navazuje družina, která má provoz do 16.50 hodin.
Přejeme Vám dobrý školní rok
Vaše paní učitelky Dagmar Linková a Dagmar Karlová

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahájení školního roku

Oznámení školní jídelny

Vážení rodiče,
od 1. září 2018 dojde ke změně účtu pro odesílání platby za stravné a u některých strávníků se musí upravit variabilní symbol. Prosím o kontrolu souhlasu s inkasem a případnou opravu.
číslo účtu:  0100010601 / 0800
variabilní symbol = evidenční číslo strávníka (možno najít na aplikaci strava.cz nebo sdělí vedoucí ŠJ)
Mandová Miloslava (vedoucí školní jídelny)

Rubriky: Oznámení, Školní jídelna | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení školní jídelny

Volné pracovní místo

Základní škola Františka Josefa Řezáče, Liteň hledá paní uklízečku (záskok za nemoc).
Kontakt na tel.: 739 084 186

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volné pracovní místo

Kreativní týden v keramické dílně

O tom, že žáci naší školy nezaháleli ani o prázdninách, není pochyb. Někteří se svými rodiči cestovali, a tím si rozšiřovali obzory z vlastivědy či zeměpisu. Jiní trávili léto na táborech a dozvěděli se mnoho zajímavého o přírodě, utužovali své tělo plaváním nebo odpočívali při četbě zajímavé knihy. Koho baví tvoření, mohl se ve dnech 20. – 24. 8. 2018 zúčastnit v liteňské keramické dílně kreativního týdne LETEM SVĚTEM DO MINULOSTI pod vedením Jany Krtkové a umělecké keramičky Květy Vondráčkové. Děti si vyzkoušely různé techniky – sádroryt, decoupage, malbu či kresbu na textil, plátno a dřevo (taška, tričko), africkou batiku. Dále děti vyráběly africké masky z keramiky, které barvily engobami. Vydaly se také do Obory, kde kreslily kreslířskou tužkou. Nechyběla ani noční bojovka. Ve středu děti podnikly výlet do Muzea keramiky v Berouně, kde zhlédly soutěžní výstavu k 100. výročí založení republiky a svým hlasováním podpořily „Liteňský betlém“, na výrobě kterého se některé z dětí podílely v rámci keramického kroužku. Dalším liteňským želízkem v ohni je sádroryt Míši Krtkové „T. G. Masaryk“. Soutěž bude ukončena koncem srpna. Držte nám palce! Věřím, že prázdniny užil každý co nejlépe, všichni si odpočinuli a načerpali nové síly do nadcházejícího školního roku. 
(Dagmar Karlová)

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kreativní týden v keramické dílně

Konec školního roku

V pátek 29. června se všichni žáci rozloučili se svými spolužáky i třídními učiteli a odnesli si domů svá vysvědčení. Žáci deváté třídy byli slavnostně vyřazeni na tradičním ceremoniálu v obřadní síni úřadu. Všem přejeme radostné prožití prázdnin a v pondělí 3. září se sejdeme v 8.00 před školou.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konec školního roku