Naši prvňáčci v opeře

V pondělí 9. října navštívily obě naše první třídy program „Návštěva v opeře – Hurá do opery.“ Výběr tohoto místa a programu nebyl náhodný. Vztahoval se k projektu „110. výročí narození operní pěvkyně Jarmily Novotné, jež prožila část svého života v naší obci – v Litni.
Program byl velmi zajímavý. Děti se dozvěděly o vzniku operního představení. Žáci si mohli spolu s průvodcem projít budovu Národního divadla. Nahlédli do ostatních pater budovy, navštívili hlediště či si prohlédli základní kameny v suterénu budovy. Nás zajímal hlavně ten od nás – ze Zlatého koně u Koněprus. V závěru prohlídky na děti čekala desetiminutová ukázka z opery W. A. Mozarta – Bastien a Bastienka, jež byla hraná loutkami a doprovázena operním zpěvem. Tato forma zpracování opery byla pro děti přijatelná a zajímavá.
Závěrem moc děkujeme paní Monice Plchové (mamince Barušky Plchové), že s námi tento výlet absolvovala a pomohla nám s organizací celé akce.
(Lenka Říhová a Tereza Macourková)

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Naši prvňáčci v opeře

Kam s ní(m) … aneb jak vybrat střední školu

Nerudovskou otázku v úvodu si pokládáme každoročně my, rodiče našich deváťáků i oni sami. Není to jednoduché rozhodování a konečný výběr je nakonec stejně na těch, kterých se to bezprostředně týká.
Navštěvujte dny otevřených dveří (a mějte na paměti, že je to jistým způsobem reklamní záležitost), prohlížejte webové stránky středních škol (pokud je v aktualitách nejžhavější zpráva o loňské vánoční besídce, o něčem to také svědčí) a hodně se ptejte.
Můžete navštívit také burzy škol, které se na podzim budou konat v našem okolí. Vstup je vždy zdarma. My se chystáme společně navštívit Scholu Pragensis.

 • Veletrh práce a vzdělávání 2017, Společenský dům Zdice, Husova 369 
  11. října 2017 – 9.00 – 16.00 hodin
  Plakát akce
 • Schola Pragensis, Kongresové centrum Praha, Praha 4
  23. – 25. listopadu 2017
 • Gaudeamus, Výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany, Praha 9
  23. – 25. ledna 2018
  (Hana Havelková)
Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kam s ní(m) … aneb jak vybrat střední školu

Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Informace o zkouškách jsou dostupné na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Přijímací zkoušky
V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen.
Zahájení přijímacího řízení – přihláška
Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.
Více informací

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Šachisté začali skvěle

Ve čtvrtek 28. září vyrazili naši šachisté do Zdic na první z osmi turnajů regionálního přeboru. Region Kladno patří k nejsilnějším ve Středočeském kraji a je celkem obtížné se probojovat do krajského přeboru, z kterého se postupuje na Mistrovství Čech, což se loni povedlo Filipu Rankinovi.
Poněvadž každému se počítá pět nejlepších výsledků z osmi turnajů, je výhodné, pokud děti absolvují co nejvíce turnajů. V každém turnaji sehrají děti sedm partií rapidovým  tempem (25 minut na partii pro každého hráče). Někdy jeden špatný tah znehodnotí celodenní úsilí. 
Turnaj starších žáků  (kategorie HD 18, HD 16 a HD 14 – ročníky 2001 až 2006) při absenci Matěje Šinágla nehrál nikdo. Generace úspěšných šachistů, která v letech 2012 až 2016 čtyřikrát hrála Mistrovství České republiky školních týmů, nám odrostla ze žákovských let. 
V turnaji mladších žáků (kategorie HD 12 a HD 10 – ročník 2007 a mladší) nám naši mladí  udělali radost, poněvadž většina dětí získává zkušenosti a po prázdninách dosažené výsledky byly obdivuhodné. Díky početnosti naší výpravy (6 z 34 dětí) si občas zahrály děti proti sobě.
Nejmladší Teo Beaufort získal krásné 3 body a skončil 9. v HD 10.
Jediná naše dívka Terezka Vinšová vyhrála suverénně kategorii mladších dívek se ziskem čtyř bodů.
Kluci v HD 12 obsadili: Matyáš Chlebovský 9. místo, Oliver Beaufort 8. místo, Filip Rankin 4. místo a Patrik Šteňo 3. místo.
Takže cesta domů se zlatou a bronzovou medailí byla veselá. Chtěl bych poděkovat za dopravu a dozor panu Beaufortovi a panu Vinšovi.
Na závěr bych rád pozval i ostatní šachisty na druhý turnaj regionálního přeboru do Slaného, který se koná 14. října.
(Jiří Havelka)

Rubriky: Šachy do škol | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Šachisté začali skvěle

Výstava v knihovně

Výstava zahrádkářů LiteňV pondělí 2. října jsme navštívili liteňskou knihovnu. Jako každý podzim připravují zahrádkáři výstavu svých výpěstků a k tomu nás překvapí nějakými zajímavostmi. V minulých letech jsme viděli hračky našich předků, vybavení domácnosti z minulých dob. Letos jsme si mohli prohlédnout odborné publikace se zahrádkářskou tematikou. Pro mladší děti byla připravena i zábavná aktivita. Nechyběly ochutnávky marmelád a džemů, zaujaly nás moučníky a jiné sladkosti. Mohli jsme si také zakoupit drobné keramické výrobky. Chodby a výstavní místnost byly vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí z mateřské a základní školy. Děkujeme za pozvání a těšíme se na příští rok. 

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava v knihovně

Logická olympiáda 2017

Do soutěže se v letošním školním roce přihlásilo 22 žáků 1. – 5. ročníku naší školy.
Od 1. do 7. října probíhá základní kolo kategorie A (žáci 2. – 5. ročníku). V těchto dnech mohou soutěžící absolvovat základní kolo (vyplní 30minutový on-line test) doma, ve škole či jinde, kde je připojení k internetu.
Logická olympiáda 2017 – pravidla 
Stránka soutěže 

Rubriky: Soutěžíme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Logická olympiáda 2017

Tady jsem doma … 110. výročí narození Jarmily Novotné

23. září 1907 se narodila významná operní zpěvačka Jarmila Novotná. Její letošní výročí připadlo na sobotu a my, žáci i učitelé liteňské základní školy, jsme se také zapojili svým dílem do oslav, které mají připomenout životní osudy i celoživotní dílo této umělkyně.
S Litní pojily Jarmilu Novotnou vzpomínky na šťastné chvíle strávené v rodinném kruhu, ale také trpké zkušenosti s dvojím vyhnáním. Chtěli jsme našimi aktivitami přispět k osvětě, ukázat na to, proč můžeme být hrdí. Máme štěstí, že obec, v níž žijeme, patří k těm, které po staletí inspirovaly umělce. Chceme vědět víc, snažit se poznat i předat, co bude v našich možnostech, aby i následující generace nezapomněly.
A jak oslavy probíhaly?
V pátek i v sobotu byl den otevřených dveří v naší škole, který začal vernisáží výtvarných prací našich žáků. Práce byly instalovány ve všech patrech, jednalo se o kresby, malby, plastiky i prostorové objekty. V pátek 22. září jsme se sešli v 10 hodin před školou a zahájili zpěvem písně Ach synku, synku. Všechny nás přivítala paní učitelka Tereza Macourková a několik slov o výstavě pronesla paní učitelka Lenka Říhová. Slavnostního zahájení vernisáže výstavy se zúčastnili i hosté. Nechyběla starostka obce paní Šárka Marcínová, paní Ivana Leidlová ze sdružení Zámek Liteň a senátor Jiří Oberfalzer, který přednesl slavnostní přípitek a prostřihl pásku. Během pátku a soboty byl pestrý program nejen ve škole, ale zájemci také mohli navštívit Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné, kde se role průvodců dočasně ujali žáci deváté třídy. V parku čekala na příchozí procházka s mnoha zastaveními u jednotlivých stromů, výkladu se tentokrát zhostila děvčata ze šesté třídy.
Oba dny jsme měli velkou návštěvnost, také počasí nám přálo. Všichni si zaslouží velkou pochvalu, protože na přípravách i během obou dnů odvedli kus práce. Děkujeme všem sponzorům za příspěvky a poskytnutí prostor, bez jejich vstřícnosti a spolupráce bychom akci v takovém rozsahu nemohli uspořádat. Jsme rádi, že od návštěvníků jsme měli mnoho pozitivních ohlasů. To je pro nás ta největší odměna.
(Hana Havelková)

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tady jsem doma … 110. výročí narození Jarmily Novotné

110. výročí narození Jarmily Novotné

Žáci a učitelé liteňské základní školy se rozhodli připomenout 110. výročí narození světoznámé operní pěvkyně Jarmily Novotné. V rámci projektu nazvaném „Tady jsem doma – 110. výročí Jarmily Novotné“ se bude konat několik akcí. 
Nejdříve se chystáme seznámit s operou, navštívíme Lidice a během září proběhne několik zajímavých akcí. V pátek 22. září a v sobotu 23. září se koná den otevřených dveří v ZŠ spojený s vernisáží výstavy výtvarných prací inspirovaných životem a dílem Jarmily Novotné, prohlídka výstavy, muzea, liteňského zámku a parku.
Čtěte více
Informace o výtvarné výstavě
Plakát akce 
Tiskové zprávy: ŽENA-IN.CZ, BLESK.CZ, Mikroregion HORYMÍR, iDOBNET.cz
K našim aktivitám se připojilo několik subjektů, kteří nás podporují finančním darem, případně poskytnutím prostor. Senátor Jiří Oberfalzer věnuje Klubu přátel školy při ZŠ F. J. Řezáče Liteň na projekt „Tady jsem doma … 110. výročí narození Jarmily Novotné“ sponzorský dar ve výši 5 000,- Kč. Finanční dary jsme obdrželi od Středočeského kraje a od firmy Johnny Servis. Zámek Liteň a Městys Liteň s námi spolupracují při akcích formou poskytnutí prostor. Velké poděkování patří Klubu přátel školy při Základní škole F. J. Řezáče Liteň, z. s. za organizaci projektu.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 110. výročí narození Jarmily Novotné

Volnočasové aktivity

Průběžně je aktualizována nabídka volnočasových aktivit v menu „Volný čas“

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volnočasové aktivity

Logická olympiáda 2017

Přihlašte se do soutěže Logická olympiáda 2017. Registrace bude ukončena 30. září 2017.
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Nejedná se o znalostní soutěž, ale je založená na logických úlohách, ve kterých rozhoduje schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je vyhlášená pro pět kategorií – pro děti MŠ, žáky 1. ročníku ZŠ, žáky 2. – 5. ročníku, žáky 6. – 9. ročníku a studenty SŠ.
Zatím se letos do soutěže přihlásilo 10 našich žáků 1. – 5. ročníku.
Bližší informace o soutěži a registraci získáte na webových stránkách soutěže.

Rubriky: Soutěžíme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Logická olympiáda 2017