Svátek sv. Valentýna v naší škole

Dne 14. února se oslavuje zamilovanost, náklonnost a láska k bližnímu. K poctě tohoto svátku se také připojil druhý stupeň a žáci vytvořili originální výtvarná díla.
A nyní něco málo z historie. Tento svátek je spojen s knězem Valentýnem, který umřel mučednickou smrtí právě 14. února roku 269. V kterém roce byl přesně svatořečen, nevíme. Podle zápisu ve středověké Zlaté legendě se to pravděpodobně událo ve 13.století. Důvody jeho smrti se liší. Podle jedné z nich se sv. Valentýn rozhodl přes zákaz římského císaře Claudia II. oddat dva snoubence podle křesťanského ritu. Poté byl uvězněn a jedné noci sťat. Díky jeho mučednické smrti slavíme tento den jako den lásky a lidé si navzájem posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice, aby si připomněli, svojí náklonnost jeden k druhému. Přejeme všem, ať toto poselství lásky k bližnímu přetrvává v nás po celý rok!

Rubriky: Učíme se, tvoříme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svátek sv. Valentýna v naší škole

Klub pro žáky

Ve školním roce 2019/2020 se v naší škole úspěšně rozjela činnost Klubu pro žáky druhého stupně. Realizujeme to v rámci projektu Šablony II. Vedoucí klubu je paní Simona Štěpánová. Činnost je rozmanitá a účast dobrovolná. Některé děti docházejí pravidelně, jiné dle potřeb. A co všechno společně děláme? Za pěkného počasí neváháme vyrazit ven. Pokud zůstáváme v klubu, věnujeme se např. deskovým hrám, k nejoblíbenějším patří piškvorky a aktivity. Kdo chce, může si číst, k dispozici jsou časopisy a ze školní knihovny si zájemci mohou půjčit knihu dle svého přání. Nezanedbáváme ani cizí jazyky, u paní učitelky Mlsové si můžeme zapůjčit tzv. zjednodušenou četbu. Posloucháme písničky a využíváme PC techniku. Nedílnou součástí je i praktická výuka těch nejdůležitějších dovedností pro život – vaření. Velký úspěch měla pizza. Také vyrábíme z různých materiálů a své výrobky vystavujeme ve škole, posíláme na výstavy, popř. zařazujeme do školních projektů. (Fotogalerie)

Rubriky: Učíme se, tvoříme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klub pro žáky

Exotická ochutnávka

ochutnavkaProjekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Děti v rámci projektu dostávají jednou týdně zdarma jeden druh ovoce nebo zeleniny. Společnost Bovys s. r. o. nám v rámci tohoto projektu ve čtvrtek 6. února připravila ochutnávku méně častých ovocných druhů. Součástí balení byla i Bovýskova mapa, na které jsme si mohli ukázat i lokality, ve kterých se jednotlivé druhy pěstují. Děti si nejvíce pochutnaly na hruškách Nashi či granátovém jablku. Jelikož si ve škole povídáme i o smyslech, bylo velmi přínosné, že jsme mohli poškádlit i naše chuťové pohárky. 

Rubriky: Akce, výlety, Učíme se, tvoříme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exotická ochutnávka

Okresní kolo matematické olympiády

Ve středu 29. ledna vyrazili žáci naší školy do Berouna na okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z5, to jsou žáci pátých ročníků. My s sebou bereme i šikovné děti ze čtvrté třídy. V konkurenci soutěžících ze všech škol berounského okresu si  naši reprezentanti vedli dobře. Tomáš Boxan a Tobiáš Hovorka z páté třídy získali osm bodů (z celkových osmnácti),  umístili se na 24. místě a jen o jeden bod jim utekl titul úspěšného řešitele. Páťák Šimon Šenigl a Bertička Masáková ze čtvrté třídy se sedmi body se umístili hned za nimi. Všem děkujeme za dobrou  reprezentaci školy.

Rubriky: Soutěžíme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Okresní kolo matematické olympiády

Školní kolo Pythagoriády

Ve středu odpoledne se konalo školní kolo Pythagoriády. Je to oblíbená matematická soutěž s dlouhou tradicí, letos probíhá již 43. ročník.  Jejím cílem je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Je určena žákům pátých až osmých ročníků a srovnatelných tříd víceletých gymnázií.
Letos jsme zaznamenali rekordní počet přihlášených žáků. Celkem jich soutěžilo 52 a kategorie pro pátý ročník se zúčastnilo i deset žáků ze čtvrté třídy.
Absolutním vítězem se stal Bohouš Golda z osmé třídy s 13 body. Všem páťákům vypálila rybník čtvrťačka Bertička Masáková s 10 body.
Úspěšnými řešiteli se kromě těchto dvou stali z páté třídy Šimon Šenigl, Tomáš Boxan, Patrik Šteňo, z šesté třídy Andrea Prüglová a ze sedmé třídy Kateřina Frühaufová. Všem soutěžícím děkujeme za účast a nejlepším k dosaženému výsledku. 

Rubriky: Soutěžíme, Učíme se, tvoříme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní kolo Pythagoriády

Sedmáci vaří, pečou, smaží

V rámci pracovních činností v sedmé třídě žáci vaří. K správnému vaření patří samozřejmě i trocha teorie. Víme, co nám chutná, ale musíme mít i dostatek informací o tom, co je pro nás zdravé. Každou dvouhodinovku se jim pod vedením paní učitelky Vávrové podaří vykouzlit několik chodů. Naposledy pekli pizzu a vyráběli nepečený moučník s ovocem. Ten do rána pěkně ztuhnul a na závěr první vyučovací hodiny následujícího dne si ho naservírovali a snědli. 

Rubriky: Učíme se, tvoříme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sedmáci vaří, pečou, smaží

3. představení KMD

V pátek 21. února jedeme do Prahy na 3. představení v rámci Klubu mladého diváka. V divadle ABC zhlédneme adaptaci díla známého ruského autora Alexandra Sergejeviče Puškina s názvem Evžen Oněgin. Před představením se chystáme navštívit Národní muzeum. 

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3. představení KMD

Finanční gramotnost

V úterý 4. února jsme ve druhé třídě přivítali Ing. Martu Urbanovou. Ta si v rámci projektu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy povídala s dětmi o financích. Přednášku zahájila tím, jak se dříve platilo, jakou měnu používáme v ČR, jaké další měny žáci znají. Dětem prošly rukama různé bankovky, dokonce i bankovka plastová. Žáky velice zaujaly ochranné prvky na bankovkách, které měli možnost vidět díky detektoru pravosti peněz. Dále jsme se věnovali bezhotovostním platbám, úvěrům, půjčkám, spoření. Lektorka programu byla mile překvapena, co vše žáci vědí. Abychom neseděli jen v lavicích, šli jsme také nakupovat. Žáci měli za úkol seřadit zboží podle ceny. Pokoušeli se odhadnout, co které zboží stojí. V závěru programu si každý navrhl vlastní bankovku a tu směnil za drobnou odměnu. Program se nám velice líbil a těšíme se na další setkání.

Rubriky: Akce, výlety, Učíme se, tvoříme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Finanční gramotnost

Výtvarné umění starověkého Egypta

V šesté A jsme se v lednu věnovali v hodinách dějepisu starověkému Egyptu. Zaujalo nás výtvarné umění této doby, díky kterému si můžeme udělat představu o tehdejším životě. A tak jsme učivo zařadili v rámci mezipředmětových vztahů i do hodin výtvarné výchovy. Egypťané neznali perspektivu. Věci, které měly být vzdálené, malovali k hornímu okraji obrazu, blízké naopak k dolnímu. Osoby, které byly na obraze důležitější (například faraon), byly větší než ostatní. Všímali jsme si typického zobrazení postav na malbách: tělo a ruce zepředu, hlava ze strany, nohy ze strany, oko zpředu. Egypťané používali k výrobě barev minerály. Bílá barva byla extrahována z vápence, černá ze sazí, zelená ze strouhaného malachitu, červená od červeného okru, žlutá od žlutého okru. Pokud chtěli získat modrou barvu používali měď, kobalt, strouhaný lapis lazuli. Barvy na stěnách v chrámu královny Hatšepsut (a nejen zde) přežily až dodnes. Žáky učivo zaujalo, proto v únoru navštívíme Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur v Praze, abychom se zúčastnili lektorovaného programu Koloběh života na březích Nilu. Už nyní se moc těšíme.

Rubriky: Akce, výlety, Učíme se, tvoříme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtvarné umění starověkého Egypta

Overbally ve výuce TV

overballPro výuku tělesné výchovy bylo do naší školy pořízeno 30 kusů overballů. Jedná se o malé masážní míče, jež jsou vhodné pro zdravotní cvičení. Jejich využití v hodinách TV je široké. V první třídě je využíváme při vyrovnávacích, posilovacích i relaxačních cvičeních. Jedná se o jednu z možností, jak dětem zpestřit protažení celého těla.

Rubriky: Učíme se, tvoříme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Overbally ve výuce TV