Recyklohraní 2021/2022

I v letošním školním roce 2021/2022 budeme pokračovat ve sběru baterií. Touto sběrovou aktivitou se zařazujeme mezi 3 809 registrovaných škol, které se společně s námi podílí na „úklidu“ naší Země. 

Použité baterie patří do zelené kartonové krabice. V hlavní budově najdeme sběrné nádoby v přízemí, v prostoru před kanceláří pana školníka. I v nové budově bude nachystána zelená kartonová krabice hned u vstupu do školy.  Děkujeme, že s námi pomáháte uklidit svět.