ŠD – kroužky

Nový kroužek – JOGÍNCI (2. pololetí šk. r. 2021/2022)

V rámci družiny bude od 2. pololetí otevřen nový kroužek JOGÍNCI. Kroužek bude každou středu od 13.00 do 14.20 hod. Maximální kapacita je dvacet dětí. Pokud se kapacita naplní, budou se skupinky po deseti dětech střídat po týdnu. Na kroužek je třeba se přihlásit. Přihlášku děti dostaly. Kroužek povede paní vychovatelka Lucie Mandová a je zdarma.

V rámci školní družiny nabízíme v tomto školním roce 2021/2022 tyto kroužky:

„Němčina hrou“

Kroužek se bude konat každé úterý od 13:00 do 14:30 pro přihlášené žáky. Kapacita kroužku je 20 žáků. Přihlásit se můžete u paní vychovatelky Romany Hendrichové.

„Tvořivé odpoledne“

Kroužek se bude konat každý čtvrtek od 13:00 do 14:30 pro přihlášené žáky. Přihlásit se můžete u paní vychovatelky Simony Štěpánové nebo u paní vychovatelky Martiny Eisové.

Kroužky zahájí svoji činnost v úterý 12. 10. 2021 a ve čtvrtek 14. 10. 2021.