DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburgu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je prestižní vzdělávací program pro všechny ve věku 14 až 24 let. Motivuje v osobním rozvoji, smysluplném trávení volného času a přináší klíčové dovednosti pro budoucí studium i kariéru. Program funguje ve více než 230 školách a organizacích po celé České republice. Věnuje se mu více než 5000 účastníků. Tento tradiční program neformálního vzdělávání založila britská královská rodina a stále ho aktivně podporuje.
Mladí lidé si určují sami, čemu se chtějí v oblastech DofE věnovat a stanovují si cíle, kterých chtějí dosáhnout. Kromě nezapomenutelných zážitků, získají absolventi také mezinárodní certifikát. Ten jim pomůže při přijímacím řízení na vysoké školy u nás i v zahraničí. Bude také zajímat budoucí zaměstnavatele, jako důkaz získaných dovedností (komunikace, práce v týmu, adaptabilita).
(Zdroj: https://www.dofe.cz/)

Leták – obecné informace o programu DofE
Leták – DofE pro rodiče
A6 leták – Jsi připraven na budoucnost?

Aktuality – školní rok 2023/2024

Eliška Kohoutová z 8. B dokončila Bronzovou úroveň DofE

Již pár let na naší škole probíhá program DofE, kterého se úspěšně účastní někteří naši žáci z 8. – 9. ročníků. Žáci si kladou vlastní cíle v oblasti dovednosti, sportu a dobrovolnictví. Mnohdy se naučí spoustu nových věcí a získají zážitky na celý život. Po absolvování programu obdrží děti mezinárodní certifikát, který jim pomůže ať při přijímacích zkouškách na další školy, tak při hledání budoucího zaměstnání.

Minulý týden v Kutné Hoře proběhla slavností ceremonie předávání certifikátů a pamětních odznaků absolventům Bronzové úrovně. Z naší školy tento certifikát obdržela Eliška Kohoutová z 8.B a rovněž dvě bývalé žákyně naší školy Kristýna Jansová a Karolína Vančíková. Bohužel se naše studentky nemohly zúčastnit ceremonie osobně, tedy jim bude ocenění předáno v příštích týdnech ve škole. Všem děvčatům srdečně GRATULUJEME!

Aktuality – školní rok 2022/2023

Prezentace programu DofE ve škole                                                          (Fotogalerie)
V úterý 20. září se v naší škole uskutečnila prezentace programu DofE pro žáky 8. třídy a nově i 7. A a 7. B třídy. Letos bychom rádi na naší škole zahájili již druhý rok s DofE.
Akce měla dvě části: zážitkovou v tělocvičně – zde si žáci vyzkoušeli na různých stanovištích, s čím se v DofE mohou potkat a část teoretickou, kde jim pan Josef Nový z národní centrály DofE promítl, z čeho se program skládá, jak se lze přihlásit a co lze vše v rámci DofE dělat. Přednáška se mnoha žákům líbila a některé i velmi zaujala. Předběžný zájem ukazuje, že i letos bychom mohli naplnit minimální kapacitu pro otevření programu.
Děkujeme všem za účast a deváťákům za pomoc při organizaci v tělocvičně.

Expedice DofE 24. – 25. září 2022                                                                (Fotogalerie)
Naši čtyři Dofáci – Pája, Kája, Kika a Ondra doprovázeni kamarádkou Evelínou si pro svou
expedici vybrali za cíl Přírodní rezervaci Horní Střela. Do Žlutic se přesunuli vlakem a pak
pěšky do cca 13 km vzdáleného Poříčí, kde se na samotě a bez telefonního signálu
nacházel provizorní přístřešek s kamny a možností přespání. V chatce nebyla elektřina, ani
voda, a tak si vše – vodu, jídlo, spacáky, oblečení museli přinést sami. Cestou si užili
spoustu legrace, sbírali rostliny a jiné byliny do herbáře a večer šťastni, že dorazili do cíle
si sami uvařili na starých kamnech vynikající vývar „jako od maminky“. Druhý den ráno se
po snídani a úklidu přístřešku přebrodili přes řeku Střelu a vydali směrem vlakové nádraží
Blatno u Jesenice. Opět je čekalo cca 12 km pochodu. Cestou opět doplňovali rostliny do
herbáře a poznávali krásnou krajinu. Nezapomenutelné zážitky, hry, legrace a příjemně
strávený čas s kamarády shrnula naše parta do jedné věty: „Bylo to bezva! A prožili jsme
náš první čundr.“
Za celou partu reportuje DofE školitel Lenka Mlsová

Mezinárodní cena Dofe – certifikát a odznak pro naši žákyni

Ve čtvrtek 16. února se naše žákyně Pavla Blechová zúčastnila slavnostní ceremonie Dofe (Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu) v Příbrami. Získala bronzový certifikát a odznak. Ocenění dostala z rukou ředitele Národního centra pana Tomáše Vokáče. Jako doprovod a podpora Pavle zde byla rovněž úspěšná absolventka Dofe Karolína Vančíková, která dokončila program v letošním roce a na svůj diplom a ocenění ještě čeká. Děvčatům gratulujeme a držíme palce dalším šikovným dětem z naší školy, které se do Dofe zapojily a jsou v plnění svých cílů teprve na začátku.

Upravit