Preventivní program v první a druhé třídě

Preventivní program v první třídě „Na jedné lodi“
V pondělí 16. ledna navštívila naši první třídu lektorka z centra Pochodeň. Spolu s ní jsme absolvovali preventivní program s názvem „Na jedné lodi“. Celá naše třída se nalodila, zvolila si kapitána a pokusila se i o přemístění pokladu do jeskyně. Cílem tohoto programu byla podpora pozitivního vztahu ke škole, práce v týmu, zraková i sluchová percepce a ohleduplná komunikace. Děti se učily ovládat své „dalekohledy“ – oči, „antény“ – uši i „vysílačky – „pusinky“.

Preventivní program v druhé třídě „Hluk ve třídě aneb „v utajení“
V pondělí 16. 1. 2023 do třídy 2. A zavítala lektorka z Centra Pochodeň s preventivním programem Hluk ve třídě aneb „v utajení“. Nejprve si žáci společně zopakovali pravidla diskuse. Zkusili si, jaké to je, když mluví všichni najednou. A nelíbilo se jim to. Nikdo nikomu nerozuměl. Pak se z dětí staly agenti. Nachystaly si dalekohledy (oči), naslouchadla (uši), komunikační prostředek (pusu) a identifikátor nálad. Poté si předávaly důkaz (ruličku od toaletního papíru). Nesměly u toho mluvit, aby se neprozradily. Důkaz nesměl spadnout, aby ho neznehodnotily. Každý na něj mohl sahat pouze 1 nebo 2 prsty. Nutná byla spolupráce mezi žáky. A povedlo se. Hurá!!!