Plavecký výcvik 2023

Žáci druhých tříd a třetí třídy se od konce února zúčastňují plaveckého výcviku v Berouně. Postupně je čeká 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Plavání je jeden z nejzdravějších sportů. Plavání příznivě působí na rozvoj dýchacího systému a pohybového aparátu. Plaváním se odstraňují nedostatky a chyby v držení těla (křivá záda, ploché nohy). Velký význam má otužování. Tím, že se děti stávají otužilejšími, zvyšuje se jejich odolnost vůči nemocím z nachlazení. Proto je velmi důležité již od dětství vést děti k plavání pod odborným dohledem trenérů plavání, aby si osvojily správné pohybové návyky a techniku. A co je nejdůležitější? Že děti plavání baví.