Logická olympiáda 2023

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou Česko. Je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Soutěž je pro soutěžící zdarma.

Soutěží se v následujícícch kategoriích:
Kategorie MŠ: mateřské školy 
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy
Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída). 
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií). 
Kategorie C: studenti všech druhů středních škol, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti běžného denního studia SŠ (gymnázium, SŠ, učiliště, konzervatoř atd). Maximální věk studenta je omezen na 20 let, soutěžit tedy mohou jen děti a studenti narození do 1. 9. 2003.

Harmonogram soutěže
Registrace soutěžících probíhá od 1. do 30. září 2023.
Základní kolo bude probíhat ve dnech:
kategorie A: žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2023
kategorie B
: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. – 14. října 2023
kategorie C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21. října 2023
kategorie MŠ, A1, A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. – 28. října 2023 

V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 15 minut pro kategorii MŠ, 20 minut pro kategorii A1 a A2, 30 minut pro kategorie A a B a 35 minut pro kategorii C, takže je možné jej řešit během jedné vyučovací hodiny. 

Nejlepší řešitelé z kategorií A, B a C postoupí do krajských kol.
Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ ve vybraných okresech postoupí do okresních kol. Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.