Informace o elektronické žákovské knížce

Vážení,
pro zajištění efektivnější a rychlejší komunikace mezi zákonnými zástupci a vyučujícími jsme se rozhodli zavést ve všech ročnících elektronickou žákovskou knížku. Od září 2023 bude tato knížka dostupná prostřednictvím informačního systému Bakaláři. Pro žáky 1. ročníku je klasifikace zaznamenávána i v papírové žákovské knížce.

Co vám elektronická žákovská knížka nabídne?

  • Okamžitý přehled o prospěchu vašeho dítěte.
  • Aktuality o akcích školy či třídy.
  • Komunikační systém KOMENS pro omlouvání žáků, zasílání zpráv mezi učiteli, zákonnými zástupci a žáky.

Přístup k eŽK:

Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo potřebujete asistenci s přihlášením, neváhejte nás kontaktovat.
Bakaláři – návod pro zákonné zástupce žáků