Noc s Andersenem 2024

I letos jsme se zapojili do 24. ročníku oblíbeného projektu Noc s Andersenem, který si klade za cíl podporu dětského čtenářství. Akce se koná na přelomu března a dubna k výročí narození dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. V pátek 22. března se v obou budovách naší školy sešly děti a s sebou si přinesly karimatky, spacáky, deky, polštářky a vydatné občerstvení. Přivítali jsme mezi sebou básníka Borise Pralovszkého, který ve dvou blocích pro děti z prvního i druhého stupně představil svoji tvorbu. Vtipné básničky nás pobavily a potěšily, děkujeme za návštěvu. Program v jednotlivých třídách byl pestrý. Četlo se, kreslilo, tvořilo, zapojili jsme i digitální technologie. Bee-boti jezdily od jedné pohádkové postavy k druhé (Bob a Bobek, Manka a Rumcajs …), vznikl i digitální čtenářský deník v Canvě. Bývalý žák Vašek nás potěšil svou návštěvou, představil zájemcům možnosti umělé intelicence v práci s textem i obrazem. V mnoha třídách se  zpívalo, děti vytáhly i hudební nástroje. Hrály se deskové a karetní hry, zkrátka jsme si dlouhý večer velmi užili. 

Noc s Andersenem ve 2. B třídě
Po přednášce básníka pana Borise Pralovszkého se naše třída 2. B věnovala aktivitám, že byly věnovány Dánsku i dánskému spisovateli a pohádkáři H. Ch. Andersenovi. Dozvěděli jsme se, že Dánsko je spojeno se stavebnicí „Lego“, že je královstvím, jaký je zde nejoblíbenější sport či jaké pokrmy jsou tu připravovány.  Následoval fiktivním rozhovor s dánským pohádkářem H. CH. Andersenem, díky němuž se děti dozvěděly podrobné informace o jeho dětství, rodině, životě i tvorbě. Následně jsme se věnovali pohádce „O ošklivém kačátku“. Nechyběla ani večeře ve formě pizzy a neustálý přísun tekutin. Následně jsme si již připravili pelíšky, prohlíželi knížky či zhlédli část filmové pohádky „Sněhová královna“. Již nyní se všichni těšíme na další ročník a společné přespání ve škole.

Noc s Andersenem ve 3. B třídě
Pro naši třídu bylo letošním tematem výročí prvního vydání Sněhové královny. Poprvé vyšla r. 1844, což znamená, že uběhlo 180 let.

Po společné besědě s panem Pralowskym se děti  vydaly na školní zahradu, kde měly za úkol najít a poté poskládat a nalepit celkem 4 obrázky, které měly být přednápovědou k celkovému rozluštění. Po večeři jsme četli “Pohádku života”( o životě pana Andersena) a navečer jsme se vydali na dobrodružnou cestu odvahy, kde na nás čekaly v cíli malé kartičky s šifrou, klíč k šifře a malé zrcátko. Ve třídě společnými silami děti správně rozluštily – Sněhovou královnu, kterou jsem jim nakonec pustila i na společné usínání (formou audioknihy). Moc se nám to všem líbilo a těšíme se na příští rok!