Fotografická soutěž: Liteň včera a dnes

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,

nechte se inspirovat historií i současností našeho městyse a zapojte se do školní fotografické soutěže s názvem „Liteň včera a dnes“. Soutěž je určena pro všechny, kdo mají zájem porovnat, jak se změnila Liteň v průběhu let.

Jak soutěžit? Vaším úkolem je najít starou fotografii nebo pohlednici, která zachycuje nějaké místo v Litni, a pořídit novou fotografii téhož místa dnes. Tyto dvě fotografie pak přihlaste do soutěže.

Termín a odevzdání prací: Fotografie nebo jejich kopie předávejte do 15. června paní učitelce Vávrové osobně nebo je pošlete na e-mail vavrova@zsliten.cz pro vytisknutí.

Vyhodnocení a odměny: Každý účastník soutěže obdrží diplom a na závěrečném vystoupení žáků dne 26. června 2024 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů a předání odměn. Všechny přihlášené fotografie budou vystaveny na nástěnce během tohoto vystoupení.

Těšíme se na vaše příspěvky a na to, jak společně oživíme historii a přítomnost našeho městyse!

Zúčastněte se a ukážte všem, jak se Liteň proměnila!