Den otevřených dveří v liteňské základní škole

V sobotu 11. května se v původní budově liteňské základní školy uskutečnil den otevřených dveří, který se stal součástí oslav 700. výročí první zmínky o obci Liteň. Tato akce byla spojena s Májovými trhy, pořádanými městysem Liteň a nabídla návštěvníkům jedinečnou příležitost nahlédnout do bohaté historie i současného života školy.

Návštěvníci měli možnost navštívit také Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné, kde je přivítaly a provedly žákyně naší školy, Anežka a Terezka.

Program byl bohatý a rozmanitý. V tělocvičně byly k vidění panely s fotografiemi dokumentujícími historii školy, chodby zdobily výtvarné práce žáků, které odrážely nejen krásu Litně, ale i její historický význam. Nechyběly ani prezentace žáků 7. a 8. ročníku o historii a současnosti naší školy, historii obce, místních zájmových spolcích a významných osobnostech spojených s Litní. Byly zpřístupněny i školní kroniky.

Na akci nechyběla ani vědecká a praktická část. V učebně přírodopisu byly připravené mikroskopy. K pozorování byly trvalé preparáty ze zoologie i botaniky. Návštěvníci si mohli vyzkoušet resuscitaci, rozložit a složit anatomický model člověka. Dále byly připraveny ukázky z badatelského kroužku a šachový koutek. Další interaktivní stanoviště umožnilo účastníkům prakticky se seznámit se základy robotiky a programování prostřednictvím robotů, jako jsou Ozobot, Blue-Bot, iRobot Root, robotická koule Sphero Mini nebo interaktivní edukační hra Scottie Go!

Jedním z vrcholů programu bylo představení historické fotografie školní třídy z roku 1935, kterou poskytl pan Richard Růžička, na které je jeho maminka – paní učitelka se svou třídou. Druhá strana nám poskytla i jmenný seznam. Fotografie vyvolala velký zájem a vedla k pátrání po potomcích zobrazených žáků. K naší velké radosti se nám začali potomci ozývat. S pátráním nám pomohl i pan Josef Kozák, který identifikoval na fotografii svého otce Františka a další tři žáky. Vše vyústilo v dojemné setkání plné vzpomínek.

Občerstvení, připravené žáky sedmé třídy, učiteli a zaměstnanci školy, zajistilo přátelskou atmosféru pro neformální setkávání. Skvělé dortíky poskytla také maminka našich žáků, která je prapraneteří jednoho z chlapců na historické fotografii. V rámci dne se uskutečnilo také vzácné setkání s bývalými učiteli školy.  

Velké poděkování patří všem návštěvníkům, spolupracovníkům a žákům, kteří se podíleli na úspěchu tohoto nezapomenutelného dne. Těšíme se na další společná setkání.