Program „V pohybu – Husky“

Pochop přírodu je tým vášnivých jednotlivců spojených společnou láskou k přírodě a touhou předávat tuto vášeň dalším generacím. Realizují výukové programy s cílem poskytnout dětem neopakovatelné zážitky a hlubší porozumění přírodě. Jejich programy poskytují žákům nejen informace, ale také představují přírodu jako živou a vzrušující učebnici. Umí nadchnout děti tím, že jim umožňují osobní setkání s různými živočichy. Žáci naší školy se v minulosti zúčastnili programů: Dravci a sovy, Lesní mravenci a Vlci.
V letošním roce za námi přijeli husky.

Obsah programu:

· Mushing a jeho historie: Seznámení s tradicí psích spřežení a významem pro různé kultury. Historie psích spřežení a využití v arktických oblastech.

· Husky a jejich výcvik: Přiblížení specifického výcviku husky a vhodných psích plemen pro mushing. Ukázky základních povelů a příprava na práci ve spřežení.

· Mushing jako sport a zábava: Představení současných sportovních disciplín spojených s husky. Popis dobrodružství, která lze zažít se psím spřežením.

· Husky a ochrana přírody: Diskuze o odpovědném chovu husky a péči o ně. Důraz na etické zacházení se psy a respekt k přírodě.

Program se dětem velice líbil a již nyní se těšíme na další setkání s novými zvířecími kamarády.