Stravné

Věkové skupiny strávníků
S ohledem na vyhlášku 107/2005 Sb. O školním stravování jsme upravili rozdělení dětí do věkových skupin.
Výši stravného určuje příloha č.2 vyhlášky 107/2008 Sb. O školním stravování dle věkových skupin.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.
Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů. 

  7 – 10 let            svačina   12,- Kč           oběd         25,- Kč
11 – 14 let            svačina   13,- Kč           oběd         27,- Kč
15 let a více          svačina   13,- Kč           oběd         30,- Kč
Zaměstnanci         svačina   13,- Kč           oběd         30,- Kč

Způsob úhrady stravného
Způsob úhrady je zálohový.
Stravné se hradí:
a) inkasem zálohově předem za objednané obědy na bankovní účet České spořitelny 0100010601/0800.
variabilní symbol: vedoucí školní jídelny přidělí každému strávníkovi variabilní symbol po vyplnění přihlášky ke stravování

(k 18. září dojde k inkasu zálohy na září a říjen, k 18. dni následujícího měsíce záloha na další měsíc atd. Rodiče zajistí dostatek finančních prostředků před termínem, aby nedocházelo k neproplaceným inkasním platbám. Limit pro inkasní platby je alespoň 2000,- Kč.)

b) hotovostí v kanceláři vedoucí školní jídelny

Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat.

Přeplatky za odhlášené obědy jsou převáděny do dalšího období a stravné je o ně sníženo. Na konci školního roku, při přestupu žáka nebo na vyžádání strávníka je přeplatek vrácen v hotovosti.