Školní poradenské pracoviště

Mgr. Iveta Černá, ředitelka školy
Mgr. Ema Malá, zástupkyně ředitelky
Mgr. Hana Havelková, výchovná poradkyně, metodička školní prevence
Mgr. Simona Krutská, školní psycholožka

Školní psycholog

Mgr. Simona Krutská
– poradenství pro žáky školy v oblastech výukových, osobních, rodinných nebo vztahových problémů
– poradenství pro rodiče žáků v oblastech výukových a výchovných problémů

Konzultační hodiny:
středa 16.30 – 18.00 h.
pátek 7.45 – 11.20 h.

Nutné objednání předem.
tel. číslo: 604 719 769
email: krutska@zsliten.cz

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně a metodička prevence ve školním roce 2021-2022:
Mgr. Hana Havelková
Certifikát o členství v České asociaci školních metodiků prevence

Plán výchovného poradce
Preventivní program školy

Kontakty : 739 409 251, havelkova@zsliten.cz

Konzultační hodiny: po dohodě kdykoliv

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Informace o přijímacím řízení

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole 
Přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy, nejpozději 1. 3. 2022
(v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021).

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny jsou 12. a 13. 4. 2022  (pro čtyřleté obory), 19. a 20. 4. 2022 (víceletá gymnázia)

Ředitel SŠ může dále stanovit konání školní přijímací zkoušky, pro první kolo ve dvou termínech v období 12. – 28. 4. 2022.

Kritéria pro přijetí musí škola zveřejnit nejpozději do 31. ledna.

 

Pravidla pro integraci dítěte s poruchami učení či chování

Vážení rodiče,
Máte-li jakoukoli pochybnost, či nejasnost, využijte nabízených kontaktů a spojte se se mnou. Ve spolupráci s třídním učitelem se pokusíme nalézt optimální řešení (PLPP, doporučení do PPP apod.) Chci vás informovat o nutných krocích, které souvisejí s integrací vašeho dítěte a jeho individuálním plánem. Po domluvě s třídním učitelem lze vypracovat také plán pedagogické podpory.
Vaše dítě bude zařazeno mezi integrované žáky, jestliže písemně požádáte o vypracování individuálního plánu. Můžete chodit do Pedagogicko-psychologické poradny, pod kterou spadá naše škola. Adresa je: Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr-Počaply, tel: 311 637 119, email: ppp.kraluvdvur@cbox.cz.  Můžete také zvolit jiné pracoviště PPP, například Hořovice.
Jak se objednat k vyšetření? Chcete-li se objednat na vyšetření v poradně, zavoláte tam (tel. 311 637 119, mail: kraluvdvur@pppsk.cz) a domluvíte si termín. Měl by být informován třídní učitel, který musí připravit podklady pro poradnu. Škola vypracuje podklady pro integraci dítěte na základě vaší žádosti a zprávy z PPP.
Hana Havelková – výchovná poradkyně

Škola je zapojena do projektu NNTB – “Nenech to být”. Jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Je podporován MŠMT, na spolupráci se podílí Linka bezpečí. Systém je přístupný všem rodičům i žákům, vše je bezplatné a anonymní.
https://nntb.cz