Školní poradenské pracoviště

Mgr. Iveta Černá, ředitelka školy
Mgr. Ema Malá, zástupkyně ředitelky
Mgr. Hana Havelková, výchovná poradkyně, metodička školní prevence
Mgr. Simona Krutská, školní psycholožka

Konzultační hodiny:
– po domluvě kdykoli podle potřeby 

Certifikát o členství v České asociaci školních metodiků prevence

Minimální preventivní program