Dějepisná olympiáda

V úterý 16. ledna jsme se zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády, které se konalo v berounském Muzeu Českého krasu. Letošní téma „To byla první republika, aneb Československo v letech 1918 až 1938“. Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol a srovnatelných ročníků víceletých gymnázií. My se jí účastníme každý rok a letos jsme do okresního kola vyslali dvě žákyně deváté třídy – Nelu Macounovou a Karolínu Hořejší. Celkem se zúčastnilo 31 soutěžících. Děvčata se snažila o co nejlepší výkon. Oběma děkujeme za reprezentaci školy.