Konzultační hodiny pro žáky

Konzultační hodiny pro žáky dle potřeby po dohodě s vyučujícími.