Zápis do 1. ročníku

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd pro školní rok 2023_2024

_________________________________

Zápis do 1. ročníku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024  se uskuteční
ve čtvrtek 4. dubna 2023 od 13.30 do 18.00 h v nové budově školy Pode Zděmi 402.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné
podmínky pro přijetí do první třídy základní školy (tzn., že dovrší k 31. 8. 2023
věku šesti let) a přinesou s sebou:
rodný list dítě
• občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pas
• rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad školní docházky
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku + Souhlas se zpracováním osobních údajů