Zápis do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

 

Zápis do 1. ročníku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023  se uskuteční
ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13.30 do 18.00 h.

Informace – ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ROK 2022-2023

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné
podmínky pro přijetí do první třídy základní školy (tzn., že dovrší k 31. 8. 2022
věku šesti let) a přinesou s sebou:
rodný list dítě
• občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pas
• rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad školní docházky
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku + Souhlas se zpracováním osobních údajů