Podpora dětského čtenářství

Čtení pomáhá
Ve školním roce 2011/2012 jsme se poprvé zapojili do projektu „Čtení pomáhá“. V jeho rámci se rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. Dětští čtenáři rozhodnou o tom, kdo obdrží pomoc.
Naleznete ho na webové stránce http://www.ctenipomaha.cz/.
Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu o vybrané knize kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů. V každém okamžiku je v projektu k dispozici 8 až 10 charit.

Klub mladého čtenáře
Ve škole zajišťuje organizační záležitosti týkající se nabídky knih z několika nakladatelství paní učitelka Mgr. Dagmar Karlová. Dětem pravidelně předává informace, nabízí katalogy a dohlíží na distribuci.

Noc s Andersenem
Podporu dětského čtenářství si za cíl klade projekt s názvem Noc s Andersenem, do něhož jsme se poprvé zapojili před několika lety. Spolupracujeme s místní knihovnou, ve škole věnujeme večer a část noci seznámení s oblíbenými knížkami, navzájem si čteme, hrajeme hry, posloucháme a besedujeme. Akce se koná každoročně v dubnu na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře.
Stránka projektu: http://www.nocsandersenem.cz

Zjednodušená anglická četba
Naše škola nově zakoupila 90 knížek v paperbackovém vydání zjednodušené anglické četby od nakladatelství Usborne. Děti mají možnost přečíst si svoji první knížku v angličtině. K četbě jsou zváni nejen žáci, ale i jejich rodiče.
Co k tomu potřebujete? Chuť, odhodlání a trochu času. Zapůjčit knihu si můžete domů až na týden s možností prodloužení termínu vrácení.
Kde a kdy si můžete knížku vypůjčit? Každý den od pondělí do pátku během přestávek dopoledního vyučování ve sborovně ve druhém patře školy. Obracejte se na paní učitelku Lenku Mlsovou.
Zjednodušená anglická četba – seznam knih k vypůjčení