Školní jídelna

Od 1. ledna 2023 se značka Scolarest mění na Primirest a přechází pod ni vše spjaté se školním stravováním poskytovaném společností Primirest – zařízení školního
stravování spol. s r.o.
Od ledna 2023 pro objednávky, prosím, využívejte pouze nový web
mujprimirest.cz . Aktuální změny se nijak netýkají fakturačních údajů,
placení obědů nebo jejich ceny, která zůstává bez ohledu na přechod
pod novou značku stejná.
Dopis primirest.cz pro rodiče

Jídelna je v bývalém areálu „učňovky“.