Kultura

Advent v Litni
V neděli 3. prosince se konala v areálu bývalého učiliště v ulici Pode Zděmi akce s názvem „První advent v Litni“. I my, žáci a zaměstnanci naší školy, jsme se zúčastnili. Zapojili jsme se do odpoledního kulturního bloku a také jsme měli svůj stánek, v němž si zájemci mohli zakoupit věci krásné, voňavé, jedlé i nejedlé. Děkujeme všem, kdo přispěli svým úsilím ke zdárném u průběhu. (Fotogalerie)

Čert, anděl a Mikuláš
V úterý 5. prosince liteňskou školu navštívila oblíbená skupinka – Mikuláš se svými pomocníky, anděly a čerty.
Prošli všemi třídami 1. až 4. ročníku, Mikuláš dětem oznámil, co všechno ví o jejich třídě. Pochválil, ale některé děti i pokáral. A odměna? Sladkosti i uhlí, tak jak to má být. Pochvalu si zaslouží naši deváťáci, kteří se úkolu chopili a vše skvěle zvládli. (Fotogalerie)


Celoškolní projekt: „Vánoce našich babiček“ 
V posledním týdnu kalendářního roku probíhají ve všech třídách aktivity v rámci projektu Vánoce našich babiček. Vyrábíme vánoční dekorace, malujeme, kreslíme, tvoříme, pečeme cukroví, zpíváme koledy … Jezdíme jsme na výlety, abychom nasáli vánoční atmosféru. 

 

Vánoční čaj – neformální setkání s rodiči a přáteli školy (Fotogalerie)
Vánoční muzikohraní  (Fotogalerie)


Klub mladých diváků
Pro žáky 2. stupně je určen Klub mladých diváků.
V průběhu roku jsou v nabídce představení v různých pražských divadlech, děti mají možnost vidět nejnovější muzikály a také klasické kusy na našich předních scénách. To vše za velmi příznivou cenu.
1. představení – 27. 11. 2023 – Romeo, Julie a tma (Divadlo v Dlouhé)
2. představení – 13. 1. 2024 – Zpívání v dešti (Divadlo Hybernia)
3. představení – 16. 3. 2024 – Sen noci svatojánské (Divadlo pod Palmovkou)


Návštěva muzeí a divadelních představení

Během školního roku mají žáci příležitost navštěvovat muzea a divadelní představení. Tato aktivita je důležitou součástí vzdělávacího procesu, umožňuje žákům prohloubit si znalosti a získat nové perspektivy na svět kolem nich. Muzea nabízejí možnost prozkoumávat historii, vědu, umění a další oblasti poznání. Divadelní představení pak poskytují jedinečný zážitek prostřednictvím umění. Žáci se mohou seznámit s různými divadelními žánry, tato zkušenost je pro jejich kulturní vzdělání neocenitelná a může ovlivnit jejich estetické vnímání a schopnost porozumět vyjádření umělců. Snažíme se vybrat akce, které odpovídají věku a zájmům našich žáků. Při těchto exkurzích žáci nejen rozšiřují své vědomosti, ale také se učí spolupracovat, respektovat pravidla chování a zlepšovat své sociální dovednosti.


Recitační soutěž
Tradice recitačních soutěží je na naší škole dlouhá. Za celou dobu naší aktivní účasti jsme zaznamenali mnoho úspěchů na okresní soutěži v Lochovicích a zúčastnili jsme se i krajských kol v Kolíně. S dětmi pracují vyučující českého jazyka v jednotlivých třídách, kteří dětem pomáhají s výběrem textů. Školní kolo soutěže se koná v lednu, nebo v únoru, termíny okresního kola jsou v prvních jarních dnech.