Kultura

Adventní dílny a trhy
Od roku 2011 se před liteňskou školou objevuje v Adventu rozsvícený strom. Slavnostní akce k této příležitosti se naši žáci se svými učiteli zúčastňují jak kulturním programem, tak i nabídkou svých výrobků, které vyrobili v adventních dílnách. 
Celoškolní projekt: „Vánoce našich babiček“ – 2. – 6. 12. 2019
Páteční odpoledne 6. prosince bylo v naší škole výjimečně živější, než bývá zvykem. V půl čtvrté jsme zahájili adventní tvoření spojené s jarmarkem,  které bylo vyvrcholením celotýdenního projektu Vánoce našich babiček a dědečků. Po uvítacím projevu paní ředitelky vystoupily děti s panem učitelem Krutským a zazpívaly tři vánoční písně. Co všechno naše návštěvníky čekalo? Uvítací welcome drink, t. j. několik druhů bylinkového čaje, bohaté občerstvení dle vlastního výběru, nealkoholický punč. Ve třídách a jídelně v přízemí školy bylo připraveno mnoho výtvarných aktivit, tvoření dekorací či vánočních zvyků. V prvním patře nechyběla šachová kavárna. Žáci prodávali své výrobky, zájemci si mohli koupit vánoční ozdoby, přání nebo perníčky. Zájem veřejnosti nás překvapil a potěšil, škola praskala ve švech, přišli nejen rodiče našich žáků, ale i mnoho místních občanů.


Klub mladých diváků
Pro žáky 2. stupně je určen Klub mladých diváků.
V průběhu roku jsou v nabídce představení v různých pražských divadlech, děti mají možnost vidět nejnovější muzikály a také klasické kusy na našich předních scénách. To vše za velmi příznivou cenu.

KMD 2022/23


Recitační soutěž
Tradice recitačních soutěží je na naší škole dlouhá. Za celou dobu naší aktivní účasti jsme zaznamenali mnoho úspěchů na okresní soutěži v Lochovicích a zúčastnili jsme se i krajských kol v Kolíně. S dětmi pracují vyučující českého jazyka v jednotlivých třídách, kteří dětem pomáhají s výběrem textů. Školní kolo soutěže se koná v lednu, nebo v únoru, termíny okresního kola jsou v prvních jarních dnech.