Recitační soutěž

Tradice recitačních soutěží je na naší škole dlouhá. Za celou dobu naší aktivní účasti jsme zaznamenali mnoho úspěchů na okresní soutěži v Lochovicích a zúčastnili jsme se i krajských kol v Kolíně. S dětmi pracují vyučující českého jazyka v jednotlivých třídách, kteří dětem pomáhají s výběrem textů. Školní kolo soutěže se koná v lednu, nebo v únoru, termíny okresního kola jsou v prvních jarních dnech.

Školní rok 2018/2019
Zvláštní cena poroty za přednes pohádky – Ludmila Krutská (třída 3. A) – Okresní kolo recitační soutěže v Lochovicích

Školní rok 2017/2018
1. místo Linda Šafnerová (9. třída) – Okresní kolo recitační soutěže v Lochovicích – postup do krajského kola
Cena diváků – Ludmila Krutská (třída 2. A)
(Článek)

Školní rok 2016/2017
2. místo Kristián Komanec (5. třída) – Okresní kolo recitační soutěže v Lochovicích – postup do krajského kola

Články:
Okresní kolo recitační soutěže v Lochovicích
Školní kolo recitační soutěže