Předmětové soutěže a olympiády

Naši žáci se zúčastňují předmětových olympiád z matematiky, fyziky, českého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu.
Zapojují se také do předmětových soutěží – pythagoriáda, matematický a přírodovědný klokan.
Řeší úlohy na počítačích v online soutěžích: Bobřík informatiky, Logická olympiáda.

Školní rok 2023/2024

Předmětové soutěže
(říjen 2023) – Přírodovědný klokan
(prosinec 2023) – Školní kolo dějepisné olympiády
(leden 2024) – Okresní kolo dějepisné olympiády – Výsledková_listina_DO_I.ZŠ
(leden 2024) – Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Online soutěže
(říjen 2023) – Logická olympiáda
(říjen 2023) – Olympiáda mediální gramotnosti
(listopad 2023) – Bobřík informatiky

 

Školní rok 2022/2023

Předmětové soutěže
(říjen 2022) – Přírodovědný klokan
(listopad 2022) – Pythagoriáda
(listopad 2022) – Školní kolo dějepisné olympiády
(leden 2023) – Zeměpisná olympiáda
(březen 2023) – Matematický klokan
(březen 2023) – Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Online soutěže
(říjen 2022) – Logická olympiáda
(listopad 2022) – Bobřík informatiky
(březen 2023) –  Celoevropská soutěž European Money Quiz