Předmětové soutěže a olympiády

Naši žáci se zúčastňují předmětových olympiád z matematiky, fyziky, českého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu.

Zapojují se také do předmětových soutěží – pythagoriáda, matematický a přírodovědný klokan.

Řeší úlohy na počítačích v online soutěžích: Bobřík informatiky, Logická olympiáda.

Školní rok 2022/2023

Předmětové soutěže
(říjen 2022) – Přírodovědný klokan
(listopad 2022) – Pythagoriáda
(listopad 2022) – Školní kolo dějepisné olympiády

Online soutěže
(říjen 2022) – Logická olympiáda
(listopad 2022) – Bobřík informatiky

Další soutěže a přehlídky