Předmětové soutěže a olympiády

Naši žáci se zúčastňují předmětových olympiád z matematiky, fyziky, českého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu, informatiky (ibobr.cz).

Zapojují se také do předmětových soutěží – pythagoriáda, matematický a přírodovědný klokan.

Řeší úlohy na počítačích v online soutěžích: Genius Logicus, Logická olympiáda.